Ποια «μπλοκάκια» απαλλάσσονται από τις νέες αυξημένες εισφορές

Αποδοχές ύψους 1.020 ευρώ τον μήνα μεικτές από τη μισθωτή του απασχόληση θα πρέπει να έχει κάποιος εργαζόμενος με παράλληλη ασφάλιση ως μη μισθωτός, προκειμένου να μη χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον εισφορές.
 
Από: euro2day.gr / Της Ρούλας Σαλούρου

Η πρόσφατη απόφαση για αύξηση των εισφορών στους μη μισθωτούς κατά 9,6%, τόσο για κύρια ασφάλιση όσο και για υγεία, εφάπαξ και επικούρηση (όπου προβλέπεται) δημιουργεί νέα δεδομένα σε όσους ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Και αυτό γιατί ο μηχανισμός απαλλαγής από την καταβολή διπλών εισφορών προβλέπει ως βασική προϋπόθεση για την πλήρη απαλλαγή την κάλυψη των εισφορών της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι 276,31 ευρώ πλέον, από 252 ευρώ που ίσχυε πριν από την αύξηση.

Προσοχή, όμως: ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, η πλήρης απαλλαγή έρχεται, αν καλύπτονται και οι εισφορές της πρώτης κατηγορίας για επικούρηση και της πρόνοιας από τον μισθό. Συνεπώς, στα 276,31 ευρώ θα πρέπει να προστεθούν τα 42,76 ευρώ της πρώτης κατηγορίας για την επικούρηση και τα 28,51 ευρώ της αντίστοιχης κατηγορίας για εφάπαξ. Όπως επισημαίνει μιλώντας στο Euro2day.gr ο έγκριτος δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος, εάν ο μισθωτός λαμβάνει μεικτό μισθό της τάξεως των 1.020 ευρώ τον μήνα, καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων και κατά συνέπεια απαλλάσσεται από την καταβολή επιπλέον εισφορών για τη δεύτερη απασχόληση.

Αναλυτικά, η σχετική διάταξη προβλέπει ότι για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης και υγείας υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά των μισθωτών. Προσοχή, όμως: Το συνολικό μηνιαίο ποσό (εισφορά μισθωτού και εργοδότη για κύρια σύνταξη και υγεία) δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι 276,31 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Ειδική πρόνοια υπάρχει για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς προβλέπεται πως η συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη και υγεία δεν πρέπει να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι 230,25 ευρώ τον μήνα, από 210 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος. Η ρύθμιση ισχύει για 5 έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται πως χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά και σε περίπτωση διακοπής, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος.

Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα με μπλοκάκι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αίτησης, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν καταβάλλεται το σύνολο της εισφοράς, αλλά η διαφορά μεταξύ αυτής και του ποσού που ήδη καταβάλλεται από τη μισθωτή εργασία.

Προσοχή, όμως: Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, καταβάλλουν εισφορές για το σύνολο των εισοδημάτων, ως μισθωτοί.

Τέλος, όσοι για το δεύτερο επάγγελμα (με μπλοκάκι) υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή και εφάπαξ, για να απαλλαγούν θα πρέπει να καλύπτουν από τη μισθωτή εργασία τους το ύψος της εισφοράς που αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και των δύο, ήτοι 71,27 ευρώ, από 68 ευρώ που ίσχυε πριν από την αύξηση κατά 9,6%.

Έτσι, όπως επισημαίνει ο κ. Μπούρλος, μισθωτός με αποδοχές 1.300 ευρώ τον μήνα, εφόσον ασφαλιστεί για τη μη μισθωτή απασχόλησή του στην 1η ή τη 2η ασφαλιστική κατηγορία, δεν χρειάζεται να καταβάλει επιπλέον εισφορές. Οι εισφορές που καταβάλλει ως μισθωτός υπερκαλύπτουν την υποχρέωση για παράλληλη ασφάλιση.

Εάν κάποιος μισθωτός λαμβάνει 900 ευρώ τον μήνα και επιλέξει για την απασχόλησή του με «μπλοκάκι» να ασφαλιστεί στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, θα χρειαστεί να καταβάλλει εισφορές για τη δεύτερη απασχόληση κατά ένα μέρος. Συγκεκριμένα, απαιτείται να καταβάλλει για την κύρια ασφάλιση 68,76 ευρώ και για υγεία 8,47 ευρώ, ήτοι σύνολο 77,23 ευρώ. Εάν ο ίδιος μισθωτός, με τα 900 ευρώ μισθό, επιλέξει για το «μπλοκάκι» να ασφαλιστεί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να πληρώσει για την κύρια ασφάλιση διαφορά της τάξης των 23,94 ευρώ και για υγεία 9,43, ήτοι 33,37 ευρώ τον μήνα, επιπλέον εισφορές.

Να σημειωθεί ότι ήδη τρέχει η διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών παράλληλης απασχόλησης για το έτος 2021 και 197.409 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι πρέπει να καταβάλουν σε 6 μηνιαίες δόσεις (η διαδικασία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2022) το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί σε επιπλέον εισφορές.
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr
FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Συνολικά, το 2021, παράλληλη απασχόληση είχαν 280.311 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Από αυτούς, το 70,4% έχουν χρεωστική εκκαθάριση, με το συνολικό οφειλόμενο ποσό να ανέρχεται σε 141.829.929 ευρώ. Άρα, προκύπτει κατά μέσο όρο μια πρόσθετη επιβάρυνση για τους συγκεκριμένους μη μισθωτούς, της τάξης των 718 ευρώ ή 119 ευρώ για κάθε μηνιαία δόση.

Πιστωτική εκκαθάριση εμφανίστηκε για 23.367 ασφαλισμένους, ενώ μηδενική εκκαθάριση διαπιστώθηκε για 59.535 ασφαλισμένους. Μάλιστα, την προηγούμενη βδομάδα, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 10.829 ελεύθερων επαγγελματιών ποσά συνολικού ύψους 13,3 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που είχαν υποβληθεί έως 19/1/2023.

Για τους επαγγελματίες που υπέβαλαν αίτημα μετά την ανωτέρω ημερομηνία (19/1), η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός επεξεργασίας της αίτησης με πίστωση των ποσών στο ΙΒΑΝ του δικαιούχου.
Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail