Τα τρία σενάρια της κυβέρνησης για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Το περαιτέρω κούρεμα έως και μηδενισμό των οφειλών από τις επιστρεπτέες προκαταβολές σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο με την κυβέρνηση να φέρεται αποφασισμένη να διευκολύνει τις επιχειρήσεις κυρίως που πλήττονται από την υγειονομική και ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια τα οποία μάλιστα συζητά με τους θεσμούς και την Ε.Ε.

Από: capital.gr

Σημειώνεται ότι το βελτιωμένο πλαίσιο της Ε.Ε. ορίζει ότι τα μέτρα μπορούν να μετατραπούν σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως επιχορηγήσεις. Δηλαδή, το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, ορίζει ότι η κυβέρνηση μπορεί να "δωρίσει" τα ποσά στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες εφόσον το επιθυμεί. Επί της ουσίας τα 8,3 δισ. ευρώ των 7 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής μπορούν να γίνουν μη επιστρεπτέα στο σύνολό τους.

Τα σενάρια

1. Να χαριστεί το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης. Επίσης, το σενάριο αυτό προβλέπει τη μείωση των ποσών που πρέπει να επιστρέψουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που πρέπει να επιστραφεί από τα 3 δισ. ευρώ περίπου θα περιορισθεί στα 1,5 δισ. ευρώ ενδεχομένως και σε χαμηλότερα επίπεδα.

2. Καμία επιχείρηση από τις 700.000 περίπου δεν θα επιστρέψει ούτε ένα ευρώ από το δάνειο των 8,3 δισ. ευρώ. Όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές το σενάριο αυτό θα λαμβάνει όλο και περισσότερο τη στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου. Αν και οι επιχειρήσεις έχουν ακόμα διαθέσιμα στο τραπεζικό σύστημα τα οποία προέρχονται από τα 40 και πλέον δισ. ευρώ που διέθεσε η κυβέρνηση για να βοηθήσει την οικονομία, ωστόσο, θα σπαταληθούν τόσο για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό που φαίνεται να παραγνωρίζει η κυβέρνηση ή διαφορετικά να λαμβάνει υπόψη της με μεγάλη καθυστέρηση είναι ότι το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης δεν εντοπίζεται μόνο στα σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά φθάνοντας στην αρχή της αλυσίδας και στις παραγόμενες πρώτες ύλες.

3. Το τρίτο σενάριο προβλέπει τόσο τη μείωση των ποσών που θα επιστραφούν όσο και τη μετάθεση του χρόνου έναρξης αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Εκτός από τη δυνατότητα που παρέχει το πλαίσιο για μηδενισμό της επιστρεπτέας, δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει εντός του 2022 και σε νέες επιστρεπτέες προκαταβολές, κάτι το οποίο όμως δεν φαίνεται να συζητά η κυβέρνηση με υψηλόβαθμο στέλεχος να απαντά σε σχετική ερώτηση ότι πρόκειται για μία θεωρητική συζήτηση επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις ανάγκες που παρουσιάζονται.

Συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από την έκτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου "τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων μέτρων ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου, προκειμένου να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής τους έως τις 30 Ιουνίου 2022, να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση ή η μετατροπή ορισμένων μέσων έως τις 30 Ιουνίου 2023, να εισαχθούν νέα μέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάκαμψης έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή νέα μέτρα για τη στήριξη της φερεγγυότητας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού των υφιστάμενων μέτρων που έχουν εγκριθεί υπό το πρίσμα του τμήματος 3.12 ή εισαγωγής άλλων τροποποιήσεων για την ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιείται με την παρούσα ανακοίνωση. Τούτο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ειδική προσαρμογή νέων ή υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση σε συγκεκριμένα κράτη μέλη εντός των ορίων του τροποποιημένου πλαισίου".

Τι ισχύει σήμερα

Το ποσό που θα επιστραφεί και από τους 7 κύκλους των κρατικών δανείων υπολογίζεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει περίπτωση η έκπτωση να φθάσει και το 78,75% (στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του ποσού) του δανείου που έλαβαν υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα:

- Επιστρέφεται το ένα τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

- Επιστρέφεται το ένα τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. 

- Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

- Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

- Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

- Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το ένα τρίτο (33,3%).

1. Οι επιχειρήσεις που έχουν πτώση τζίρου άνω του 70% και καταγράφουν ζημιές προ φόρων θα πρέπει να επιστρέψουν το 25% του κρατικού δανείου. Ωστόσο, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ θα επιστρέψουν το 21,25% του δανείου. Για παράδειγμα στην περίπτωση που κάποιος έλαβε 200.000 θα επιστρέψει 50.000 ευρώ. Στην περίπτωση που πληρώσει εφάπαξ θα επιστρέψει 42.500 ευρώ. Δηλαδή θα επιστρέψει το 21,25% του κρατικού δανείου. Αυτό σημαίνει ότι μη επιστρεπτέο διαμορφώνεται στο 78,75% Βέβαια, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα 50.000 ευρώ σε 60 δόσεις

2. Οι επιχειρήσεις με πτώση τζίρου 30% έως 70% και έχουν πτώση ακαθαρίστων εσόδων το 2020 προς το 2019, θα επιστρέψουν το 33% του κρατικού δανείου. Στην περίπτωση που επιχείρηση έλαβε 100.000 ευρώ θα επιστρέψει 33.000 ευρώ ενώ εφόσον αποπληρώσει το δάνειο εφάπαξ το ποσό περιορίζεται στα 28.050. Δηλαδή, το μη επιστρεπτέο ποσό αυξάνεται στο 71,95%.

3. Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και για τους επτά κύκλους θα επιστρέψουν το 50% του κρατικού δανείου. Στην περίπτωση που επιχείρηση έλαβε 50.000 θα επιστρέψει 25.000 ευρώ. Εφόσον πληρώσει σε μία δόση θα δώσει στο ελληνικό δημόσιο 21.250 ευρώ. Δηλαδή, το μη επιστρεπτέο ποσό αυξάνεται στο 57,5%.

 

 

Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail