Οι έρευνες της Ρωσίας σχετικά με τα αμερικανικά βιοεργαστήρια ολοκληρώθηκαν

Τέλος, ολοκληρώθηκε η ρωσική έρευνα για αμερικανικές βιολογικές δραστηριότητες σε ουκρανικό έδαφος. Μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή είχε δημιουργηθεί για να αναλύσει προσεκτικά στοιχεία εγκλημάτων όπως η παραγωγή βιολογικών όπλων σε στρατιωτικά βιοεργαστήρια που βρέθηκαν και εξουδετερώθηκαν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα εργάστηκε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες που συνδέονται με τα στρατεύματα ακτινοβολίας, χημικής και βιολογικής άμυνας της Ρωσίας για περισσότερο από ένα χρόνο. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως στην πραγματικότητα η Ουάσιγκτον διατηρεί παράνομες βιοστρατιωτικές δραστηριότητες.

Lucas Leiroz, δημοσιογράφος, ερευνητής στο Κέντρο Γεωστρατηγικών Μελετών, γεωπολιτικός σύμβουλος - infobrics.org / Παρουσίαση Freepen.gr

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν για τη δημιουργία ενός είδους «καθολικού βιολογικού όπλου», γενετικά τροποποιημένου για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, συγκρίσιμες με αυτή ενός «πυρηνικού χειμώνα». Τα δεδομένα που συνέλεξαν οι Ρώσοι δείχνουν πως η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να αναπτύξει όπλα ικανά να βλάψουν όχι μόνο τους στρατιώτες του εχθρού σε ένα σενάριο πολέμου, αλλά και τα ζώα, ακόμη και τις γεωργικές καλλιέργειες. Με αυτό, ο στόχος θα ήταν να καταστραφεί πλήρως η χώρα που πλήττεται από τον πολλαπλασιασμό αυτών των παθογόνων παραγόντων, επηρεάζοντας επίσης τον άμαχο πληθυσμό, την επισιτιστική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Στην πράξη, η μυστική και αναμενόμενη χρήση αυτού του τύπου όπλου θα εξασφάλιζε στις αμερικανικές δυνάμεις ένα ουσιαστικά ανυπέρβλητο στρατηγικό πλεονέκτημα σε κάθε σενάριο σύγκρουσης, καθιστώντας αδύνατο για την εχθρική πλευρά να νικήσει τις αμερικανικές δυνάμεις για μη στρατιωτικούς λόγους. Οι ερευνητές κατέστησαν σαφές ότι η κατοχή αυτού του τύπου όπλου θα άλλαζε εντελώς τη σύγχρονη φύση των ένοπλων συγκρούσεων, γεγονός που δημιουργεί έναν ευρύ κατάλογο στρατιωτικών, νομικών και ανθρωπιστικών ανησυχιών.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου γενετικά τροποποιημένου βιολογικού όπλου ικανού να μολύνει όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και ζώα καθώς και γεωργικές καλλιέργειες. Η χρήση του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον στόχο να προκαλέσει μεγάλης κλίμακας και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά στον εχθρό (...) Η συγκαλυμμένη και στοχευμένη χρήση ενός τέτοιου όπλου εν αναμονή μιας θετικής αναπόφευκτης άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό πλεονέκτημα για τις αμερικανικές δυνάμεις έναντι του αντιπάλου, ακόμη και έναντι εκείνων που κατέχουν άλλα είδη όπλων μαζικής καταστροφής (.. .) Η κατοχή τέτοιων εξαιρετικά αποτελεσματικών βιολογικών όπλων δημιουργεί, κατά την άποψη του αμερικανικού στρατού, τις πραγματικές προϋποθέσεις για να αλλάξει η φύση των σύγχρονων ένοπλων συγκρούσεων», αναφέρει η έκθεση.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, τόνισαν πως η ύπαρξη αυτού του αμερικανικού έργου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της χρήσης συμβατικών βιολογικών όπλων, όπως η «ευλογιά, ο άνθρακας, η τουλαραιμία και η πανώλη, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν για να ενισχύσουν τις θανατηφόρες ιδιότητές τους. Σε αυτό προστίθεται η αντικειμενική δυσκολία στον προσδιορισμό της πραγματικής αιτίας των εστιών μολυσματικών ασθενειών, που μπορεί να είναι τόσο φυσικές όσο και τεχνητές». Έτσι, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κινδύνων για παρακολούθηση και έλεγχο ταυτόχρονα.

Αν και πολλά βιοεργαστήρια έχουν εξουδετερωθεί ή καταστραφεί λόγω της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στα ρωσικά σύνορα, το αμερικανικό βιοστρατιωτικό πρόγραμμα παραμένει ενεργό, με πολλά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο να εκτελούν προηγμένη έρευνα για την ανάπτυξη τέτοιων όπλων. Υπάρχουν ακόμη και κάποιες πρόσφατες αναφορές που αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν και πάλι τέτοιες δραστηριότητες σε ουκρανικό έδαφος, στις περιοχές που κατέχονται από το νεοναζιστικό καθεστώς.

Η ρωσική ομάδα εξηγεί πώς αυτά τα προγράμματα είναι μια φασιστική κληρονομιά των ΗΠΑ. Πολλοί επιστήμονες του Άξονα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και, αντί να συλληφθούν και να τιμωρηθούν, έλαβαν θέσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε μυστικά προγράμματα για την ανάπτυξη προηγμένης επιστημονικής στρατιωτικής έρευνας. Ως αποτέλεσμα, η Ουάσιγκτον δημιούργησε ένα από τα πιο περίπλοκα στρατιωτικά ερευνητικά συστήματα στον κόσμο, με την υποστήριξη Γερμανών και Ιάπωνων επιστημόνων που μελετούσαν ήδη τέτοια θέματα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1930 και του 1940.

Ρώσοι ερευνητές αναφέρουν επίσης το γεγονός ότι η απουσία σαφών και προηγμένων διεθνών ρυθμίσεων για τέτοια θέματα αυξάνει την αμερικανική ικανότητα να δρα στο εξωτερικό παράγοντας και διαδίδοντας βιολογικό τρόμο. Χρησιμοποιώντας ανθρωπιστικά, υγειονομικά και επιστημονικά επιχειρήματα για την ανάπτυξη έρευνας, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και εταιρείες που συνδέονται με την κυβέρνηση κατασκευάζουν εργαστήρια όπου διεξάγονται τέτοιες παράνομες δραστηριότητες.

«Η έλλειψη διεθνούς ελέγχου σε τέτοιες εργασίες παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευκαιρία να δράσουν σε άλλες χώρες χωρίς να περιορίζονται από ηθικούς και νομικούς κανόνες και ανθρωπιστικές αρχές και να αγνοούν τις απαιτήσεις του κοινού», πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Τέλος, οι επιστήμονες συνιστούν το βιολογικό ζήτημα να αντιμετωπιστεί από τις ρωσικές αρχές ως θέμα κεντρικής σημασίας στην ατζέντα άμυνας και ασφάλειας. Είναι επείγον να δημιουργηθούν αποτελεσματικά μέτρα για την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς και για την έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από αυτούς τους παράγοντες. Η έκθεση προτείνει τη δημιουργία ενός «μηχανισμού ελέγχου» για την έρευνα στη βιοτεχνολογία και τη συνθετική βιολογία ως τρόπο επίτευξης λύσης στο πρόβλημα.

Πράγματι, η Ρωσία έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό για το σοβαρό πρόβλημα βιολογικών όπλων του Πενταγώνου. Το θέμα έχει αγνοηθεί από τις δυτικές χώρες και από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι φαίνεται να μην κατανοούν το επίπεδο κινδύνου που δημιουργεί αυτό το είδος στάσης. Η ανάπτυξη βιολογικών όπλων θα πρέπει να διερευνηθεί και να καταδικαστεί άμεσα από όλες τις χώρες, ακόμη και αυτές που έχουν καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς αυτό αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για πολλούς ανθρώπους.

Επιπλέον, η υπόθεση απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή με τις έρευνες να επισημαίνουν την προσπάθεια δημιουργίας νέων παθογόνων, ικανών να μολύνουν και να βλάπτουν ανθρώπους, ζώα και φυτά, με στόχο τον ολοκληρωτικό αφανισμό μιας χώρας και του πληθυσμού της. Ως εκ τούτου, είναι επείγον να ληφθούν συζητήσεις και μέτρα στον ΟΗΕ, προτού αρχίσουν να χρησιμοποιούνται τέτοια όπλα στο πεδίο της μάχης, προκαλώντας ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο βίας και ζημιάς.

Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail