Βάλθηκαν να μας ξεβαφτίσουν! Θά φραγκέψουμε, και δε θα το πάρουμε χαμπάρι!

anvelru / pixabay
Μέ ἀφορμή τήν "πανδημία", οἱ ἐκκλησιές μας σφραγίστηκαν ἑρμητικά γιά δυό ὁλόκληρους μῆνες. Περάσαμε Πάσχα "κεκλεισμένων τῶν θυρῶν". Χωρίς Ἐπιτάφιο, χωρίς Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, χωρίς μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Φέτος τό Πάσχα, τόν λίθο τοῦ μνήματος δέν τόν σφράγισαν οἱ Ἰουδαῖοι. Τόν σφράγισαν μέ τά ἴδια τους τά χέρια οἱ ἀρχιερεῖς! Ἔτσι τούς διέταξε ὁ Καίσαρας.

Τό Ἄχραντον Σῶμα τοῦ Κυρίου δέν τό φύλαξαν φέτος οἱ στρατιῶτες. Τό φυλάκισαν σέ συνεργασία οἱ σημερινοί ἀπόγονοι τοῦ Ἄννα καί τοῦ Πιλάτου.

Καί τώρα, πού λένε οἱ "πατέρες" μας, πώς θά ἀνοίξουν ξανά τίς θύρες, δυστυχῶς, τό κάνουν κάλπικα. Δέν τό κάνουν ὅπως ταιριάζει σέ ὄντως Ὀρθοδόξους φύλακες τῆς Πίστεως. Τό κάνουν μέ ἕνα σωρό ἀθεολόγητους καί ἀντορθόδοξους περιορισμούς!

Ἀνακοινώθηκε ὅτι στίς εἰσόδους τῶν ἐκκλησιῶν θά ὐπάρχει πορτιέρης μέ μάσκα καί γάντια (ὅχι κουκοῦλα πρός τό παρόν…), γιά νά κανονίζει μέ κάθε ἀκρίβεια τόν προβλεπόμενο ἀπό τόν Νόμο ἀριθμό πιστῶν, πού θά συμμετάσχουν στήν Θ. Λειτουργία.

Ὁ πορτιέρης θά τούς μετρᾶ μέ προσοχή, θά τούς βάζει στήν σειρά βάσει Νόμου, θά τούς κερνάει ἀπό τήν φιάλη τοῦ ἀντισηπτικοῦ (πρός τό παρόν δέν εἰπώθηκε κάτι γιά θερμομέτρηση…), καί θά τούς περνάει στον κυρίως ναό, ὅπου θά τούς παραλαμβάνει ὁ ἐθελοντής ταξιθέτης.

Στα εἰκονίσματα, ἀντί φιλήματος θά πραγματοποιοῦνται μακρόθεν ὑποκλίσεις τιμῆς καί σεβασμοῦ. Ὡραῖα πράγματα! Ὑπεύθυνα! Εὐρωπαϊκά!

Μέσα στόν Ναό, οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί θά ἵστανται μακριά ὁ ἔνας ἀπό τόν ἄλλον. Δέν χρειάζεται νά νοιώθουμε καί τόσο ἀδελφοί. Ἅλλωστε, μᾶς τό εἶπαν ἀρχιερατικῶς καί αὐτό: Πρέπει νά θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας ὡς πιθανό φορέα τοῦ ἰοῦ, καί συνεπῶς, ὡς ὑποψήφιο δολοφόνο τοῦ ἀδελφοῦ μας!

Σέ ἀπόσταση, λοιπόν, ὁ ἔνας ἀπό τόν ἄλλον. Δέν ξέρεις τί γίνεται. Μπορεῖ ξαφνικά νά τοῦ ἔρθει τοῦ κοντινοῦ σου νά φταρνιστεῖ ἤ νά βήξει. Πώ, πώ τί κακό μπορεῖ νά σέ βρεῖ! Εὐτυχῶς, πού θά φορᾶμε ὑποχρεωτικῶς καί μάσκες. Ἐδῶ πού τά λεμε, καλύτερα νά σέ πυροβολήσουν, παρά νά φταρνιστοῦν ἐπάνω σου.

Τό κάθε πρόβατο μέσα στήν μάνδρα θά ἔχει στήν διάθεσή του δέκα ὁλόκληρα τετραγωνικά μέτρα. Δυστυχῶς γιά τούς ἀρχιποιμένες δέν προβλέφθηκε ἀνάλογο μέτρο καί θά δυσκολεύονται λιγάκι οἱ καημένοι μέσα στά στενότατα ὅρια ἐνός θρόνου καί μάλιστα ὑπερυψωμένου.

Τά παράθυρα τοῦ ναοῦ θά εἶναι συνεχῶς ἀνοιχτά. Ὅλα τά παράθυρα. Καί μή διαμαρτυρηθεῖ κανείς ὅτι πλευριτώθηκε, διότι ἐδῶ μπαίνουν μονάχα οἱ χειμερινοί κολυμβητές, οἱ λοκατζῆδες καί γενικά οἱ σωματαράδες. Γιά τίς εὐαίσθητες ὁμάδες τά εἴπαμε: θά παραμείνουν στό σπίτι τους μέχρι τελευταίας πνοῆς.

Οἱ ἐπίτροποι (ἐννοεῖται μέ μάσκες καί γάντια προσφορά τοῦ Μπιλ Γκέϊτς…) θά περνᾶνε μετά ἀπό κάθε δέηση καί θά ἀπολυμαίνουν μέ εἰδικό ἀπολυμαντικό ὑγρό (προσφορά τῶν γερμανικῶν φαρμακευτικῶν ἑταιριῶν…) καθίσματα, παγκάρια, στασίδια, προσκυνητάρια, πόρτες, χερούλια, μανουάλια, τραπέζια, τά πάντα ἐν τῷ ναῷ.

Στό ‘’μετά φόβου’’, τά πράγματα γίνονται ἀκόμα πιό σοβαρά καί ὐπεύθυνα. Ἐδῶ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ὁ ἰός καραδοκεῖ κάθε στιγμή καί ὥρα νά σημαδέψει τούς πιστούς, καί ἡ ὥρα αὐτή εἶναι ἡ πιό κρίσιμη. Οἱ πιστοί μπαίνουν στήν σειρά. Σέ ἀποστάσεις προβλεπόμενες ἀπό τόν Νόμο. Ἐλέγχονται μάσκες καί θερμομετρικό διάγραμμα τῶν τελευταίων δύο μηνῶν. Δέν ξέρεις πότε μπορεῖ νά συμβεῖ τό ἀτύχημα. Εἶναι καί Ἄνοιξη βλέπεις. Οἱ ἀλλεργίες δίνουν καί παίρνουν. Σκέψου νά τοὔρθει κανενός νά φταρνιστεῖ ἤ νά βήξει. Θά φρακάρουν στήν στιγμή ὅλες οἱ ἐντατικές τοῦ Νομοῦ! Στήν ἀπομόνωση, οἱ ὑγιεῖς πεθαίνουν πιό εὔκολα. Καί μή ψάχνετε γιά αἰτία θανάτου. Μία εἶναι ἡ αἰτία: ὁ ἰός ὁ ἀκατονόμαστος.

Ἀδελφοί μου,

Μπορεῖ ἡ περιγραφή τῶν μέτρων νά γίνεται μέ κάποια διάθεση σατυρική, ἀλλά τά πράγματα δέν εἶναι καθόλου γιά γέλια. Ἀντιθέτως: εἶναι γιά κλάματα, καί μάλιστα γιά δάκρυα πολύ πικρά.

1ον. Μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τά εἰκονίσματα. Δι’ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως καί μέ τήν σύμφωνη γνώμη τῆς διοικούσης ἐκκλησίας, ὁ ἀσπασμός τῶν εἰκόνων θεωρεῖται ἐπικίνδυνος γιά τήν ὑγεία μας καί ὡς ἐκ τούτου κολάσιμος.

Ὁσονούπω τά εἰκονίσματα καί τά Ἅγια Λείψανα θά τά βλέπουμε μονάχα ὡς ἀξιοθέατα στίς αἴθουσες τῶν μουσείων καί τῶν κειμηλιαρχείων τῶν ἱερῶν μας μητροπόλεων.

Ἔχουμε ἤ δέν ἔχουμε ἐπανάκαμψη τῆς αἱρέσεως τῆς εἰκονομαχίας;

2ον. Μέσα στίς ἐκκλησιές μας περιφρονοῦμε τήν παντοδύναμο παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀρνούμαστε τήν φοβερά Προστασία τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων, καί ἀναθέτουμε τήν ‘’ ἀσφάλεια τῆς δημόσιας ὑγείας’’, ὅπως δηλώνουν καί οἱ ‘’ποιμένες’’, στίς ἀποστάσεις, στά ἀντισηπτικά καί τίς μάσκες. Μέ ἄλλα λόγια, ἀρνούμεθα στήν πράξη τήν παναξία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς μας καί ρίχνουμε ὄλο τό βάρος τῆς φροντίδας μας στό φθαρτό καί ἐφήμερο σῶμα μας! Είναι ἤ δέν εἶναι τό γεγονός τοῦτο, ἔκφραση τῆς αἱρέσεως τοῦ μονοφυσιτισμοῦ;

3ον. Ἡ μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων διά κοινῆς λαβίδος χαρακτηρίζεται ἀπό τούς διορισμένους κρατικούς λοιμωξιολόγους ὡς ἐπικίνδυνη γιά τήν μετάδοση νοσημάτων. Ἤδη ἄρχισε νά συζητιέται νά κάνουμε ὅπως καί οἱ Λατίνοι. Νά προμηθευόμαστε, δηλαδή, ἀπό τά ἴδια ἐργοστάσια ὄστια καί μάλιστα χωρίς γλουτένη!

Εἶναι ἤ δέν εἶναι αὐτό ἄρνηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καί καταναγκαστική προσχώρηση στήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ;

4ον. Τά βρέφη καί τά μικρά παιδιά, εἶναι ἀδύνατον νά σταθοῦν μόνα τους μέσα στόν ναό, σέ ἀποστάσεις ‘’μή λοιμογόνες’’. Προφανῶς, μέχρι νά ἐνηλικιωθοῦν, θά τά ἀφήνουμε στό σπίτι, νά παρακολουθοῦν τήν Θ. Λειτουργία τηλεοπτικῶς.

Νά, λοιπόν, μιά πρώτης τάξεως εὐκαιρία, νά μπεῖ ὑπό ἀμφισβήτηση ὁ νηπιοβαπτισμός καί νά καθιερωθεῖ ἡ πραγματοποίηση τῆς βαπτίσεως κατά τά πρότυπα τά παπικά.

Ἀδελφοί μου, εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι ἔχουμε ξαναγυρίσει στά χρόνια τῆς εἰκονομαχίας καί τοῦ μονοφυσιτισμοῦ! Στά χρόνια τοῦ λατινόφρονα πατριάρχη Βέκκου! Στά χρόνια τῶν διώξεων καί τῶν μεγάλων Ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.

Πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί ἀξιωματοῦχοι βάλθηκαν ἀπό κοινοῦ νά μᾶς ξεβαφτίσουν! Νά μᾶς ἀλλάξουν τήν Πίστη! Λησμονοῦν, ὅμως, ὅτι μέ τό μικρό μας φιλότιμο καί μέ ἕνα ἔστω δάκρυ τῆς μετανοίας μας, μποροῦμε νά ‘’ὑποχρεώσουμε’’ τόν πολυεύσπλαχνο ἐπουράνιο Πατέρα μας, ἐμᾶς μέν νά προστατέψει, ἐκείνους δέ νά τούς ντροπιάσει καί νά ματαιώσει τά φθονερά σχέδιά τους.

Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Νεότερη Παλαιότερη
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail