Η δυτική ηγεμονία φτάνει στο τέλος της και ο κόσμος πρόκειται να εισέλθει σε μια πολύ επικίνδυνη περίοδο

Ronile / pixabay
Για 500 χρόνια ο κόσμος διοικείται από την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ: αυτό πρόκειται να αλλάξει και κανείς δεν είναι σίγουρος πώς θα είναι ο αντικαταστάτης του

Η πιο δραματική και μοναδική πτυχή της τρέχουσας κατάστασης πραγμάτων στη διεθνή πολιτική είναι πως δεν μπορούμε να υπολογίζουμε στην ικανότητα ενός μεμονωμένου κράτους, ή μιας ομάδας επαρκώς ισχυρών χωρών, να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο μέλλον.

Του Διευθυντή Προγράμματος Valdai Club,  Timofey Bordachev - RT.com / Παρουσίαση Freepen.gr

Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο για εμάς να φανταστούμε ποιος θα είναι σε θέση να αναγκάσει τα κράτη να συμμορφωθούν με τους κανόνες συμπεριφοράς στην εξωτερική τους πολιτική και πώς μπορούν ακόμη και να επιβληθούν τέτοιου είδους αυστηρότητες.

Πράγματι, το ερώτημα γιατί τα άτομα, ή στην προκειμένη περίπτωση οι χώρες, πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς είναι το πιο θεμελιώδες ερώτημα στην πολιτική φιλοσοφία. Και παρ' όλες τις ατέλειες της μεθόδου της εξουσίας, η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη εφεύρει κανέναν άλλο τρόπο για την επίτευξη τέτοιων στόχων, έστω και σε ελάχιστες ποσότητες, εκτός από τη βία.

Τα τελευταία 500 χρόνια, οι κανόνες της διεθνούς επικοινωνίας έχουν δημιουργηθεί μέσα στην στενή κοινότητα των δυτικών χωρών, πρώτα στην Ευρώπη, πριν τον 20ο αιώνα ενταχθούν οι ΗΠΑ, παρέχοντας τη δύναμη που απαιτείται για την επιβολή του συστήματος.

Αρχικά, αυτό έγινε μέσω της ισορροπίας δυνάμεων των κορυφαίων ευρωπαϊκών κρατών, στα οποία προσχώρησε η Ρωσία το 1762. Αφού η διεθνής τάξη που είχε εμφανιστεί στα μέσα του 17ου αιώνα δέχτηκε επίθεση από την επαναστατική Γαλλία, ο έλεγχος των κανόνων έγινε θέμα μια μικρής ομάδας μεγάλων αυτοκρατοριών. Αυτοί, με επικεφαλής τη Ρωσία και τη Βρετανία, νίκησαν τον Ναπολέοντα και το 1815 δημιούργησαν μια τάξη που είχε στην καρδιά της μια γενική συμφωνία πως η ανταρσία στις διεθνείς υποθέσεις ήταν απαράδεκτη. 

Μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, η πολιτική είχε γίνει παγκόσμια, αλλά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, μπορούσαν ακόμα να ελέγξουν τους υπόλοιπους μέσω της ωμής βίας και της κολοσσιαίας στρατιωτικής-βιομηχανικής υπεροχής τους. Τα δραματικά γεγονότα του 1914-1945 έφεραν τις ΗΠΑ στο προσκήνιο της παγκόσμιας πολιτικής, ως ηγέτη της δυτικής κοινότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι διεθνείς θεσμοί, ξεκινώντας από τα Ηνωμένα Έθνη, ιδρύθηκαν με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της μονοπωλιακής θέσης της Δύσης. Αυτό, ωστόσο, απαιτούσε την εμφάνιση επίσημων θεσμών δικαιοσύνης με τη μορφή του διεθνούς δικαίου ή τη συμμετοχή στο ανώτατο όργανο του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας, που ήταν εγγενώς εχθρικά προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης.

Η θεσμική μορφή της κυριαρχίας της δυτικής εξουσίας έχει γίνει κυρίαρχη και το κύριο ερώτημα τώρα είναι αν μπορεί να διατηρηθεί. Επομένως, η κατάρρευση των θέσεων ισχύος των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης στη διεθνή πολιτική συνεπάγεται όχι απλώς αλλαγή ηγεσίας, αλλά αναθεώρηση των υφιστάμενων θεσμών και κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με άλλα λόγια, ολόκληρη η επίσημη διεθνής τάξη που προέκυψε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (και στην πραγματικότητα τους τελευταίους αιώνες) θα πάψει να υφίσταται.

Βασίστηκε σε ένα ειδικό σύστημα δικαιωμάτων και προνομίων για μια περιορισμένη ομάδα μεγάλων δυνάμεων, και αργότερα η ψευδαίσθηση της δικαιοσύνης δημιουργήθηκε από διεθνείς θεσμούς με επικεφαλής τον ΟΗΕ. Ήταν αυτό το σύστημα που έπαιξε το ρόλο της κύριας νομιμοποιητικής αρχής της υπάρχουσας παγκόσμιας τάξης, αν και στην πράξη συχνά αντικαταστάθηκε από την ικανότητα της Δύσης να ασκεί αποφασιστική επιρροή στις παγκόσμιες υποθέσεις.

Έτσι, η κατάρρευση των διεθνών πολιτικών θεσμών θα αποδειχθεί πολύ πιθανό να είναι συνέπεια της εξαφάνισης της βάσης εξουσίας τους, η παρουσία της οποίας είναι αδιαμφισβήτητη εδώ και αρκετούς αιώνες. Είμαστε τώρα μάρτυρες της καταστροφής τόσο της τυπικής όσο και της πραγματικής βάσης της διεθνούς τάξης. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί πλέον να σταματήσει.

Η επόμενη περίοδος θα είναι μια στιγμή καθορισμού της νέας παγκόσμιας βάσης ισχύος και είναι δύσκολο να πούμε ακόμη ποιοι παίκτες και σε ποιο βαθμό θα γίνουν μέρος της.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τα κορυφαία κράτη της παρούσας εποχής – οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία – δεν είναι κοντά μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά τις αξίες και την κατανόηση των βασικών αρχών των διεθνών κανόνων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι στιγμής είναι η συμπεριφορά των ΗΠΑ και ορισμένων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, που για εσωτερικούς λόγους ακολουθούν επιθετική πολιτική προς τον έξω κόσμο.

Αυτά τα κράτη έχουν μπει σε έναν πολύ ανησυχητικό δρόμο ποιοτικών αλλαγών στα βασικά πράγματα που συνθέτουν τις κοινωνικές, το φύλο και, κατά συνέπεια, τις πολιτικές δομές της κοινωνίας. Για τους περισσότερους άλλους πολιτισμούς, αυτό το μονοπάτι είναι μια πρόκληση και θα απορριφθεί.

Δε γνωρίζουμε επίσης σε ποιο βαθμό η εσωτερική ανάπτυξη της Δύσης εξαρτάται από τη διάδοση των ιδανικών της, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες περιόδους. Σε περίπτωση που οι τάσεις που αναδύονται στη Δύση, όπως η επαναστατική Γαλλία, το καθεστώς των Μπολσεβίκων ή η ναζιστική Γερμανία, απαιτήσουν όχι απλώς αναγνώριση από άλλους, αλλά επέκταση παγκοσμίως, το μέλλον θα γίνει πολύ ανησυχητικό.

Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η σύγκρουση μεταξύ των αξιών που ευνοεί η Δύση και των θεμελίων της εγχώριας νομιμότητας σε μια σειρά χωρών, γίνεται έδαφος για επιδείνωση των πολιτικών σχέσεων.

Θα ήταν, ωστόσο, λάθος να ελπίζουμε ότι οι άλλες μεγάλες και μεσαίες δυνάμεις που έρχονται αντιμέτωπες με τη Δύση είναι πλήρως ενωμένες στην κατανόηση των θεμελίων της δικαιοσύνης σε εγχώριο επίπεδο. Ακόμα κι αν η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα ή η Βραζιλία επιδεικνύουν τώρα μια κοινή αντίληψη των βασικών αρχών μιας «σωστής» παγκόσμιας τάξης, αυτό δε σημαίνει πως έχουν το ίδιο όραμα για μια καλύτερη εσωτερική τάξη.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τα κράτη του ισλαμικού κόσμου και άλλες μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες. Οι συντηρητικές αξίες τους έρχονται συχνά σε σύγκρουση με αυτές της Δύσης, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργήσουν ενότητα μεταξύ τους.

Με άλλα λόγια, η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων για πρώτη φορά θα είναι χωρίς αξιόπιστο δεσμό με τις εγχώριες φιλοδοξίες των ηγετικών δυνάμεων, και αυτό είναι πράγματι μια ποιοτική αλλαγή σε σχέση με όλες τις ιστορικές εποχές που συζητήσαμε. Ένα τέτοιο φαινόμενο φαίνεται πολύ σημαντικό γιατί δεν έχουμε εμπειρία να κατανοήσουμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των κρατών κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Η ωμή βία θα μπορούσε να γίνει η μόνη σχετικά απτή βάση για την επιβολή της τάξης, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να καταστήσει βιώσιμους τους όρους που επιβάλλει, ακόμη και βραχυπρόθεσμα.

Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό της σημερινής επαναστατικής κατάστασης είναι πως η αναθεώρηση της διεθνούς τάξης δεν πραγματοποιείται από μία ή μερικές δυνάμεις – έχει γίνει πλέον υπόθεση της πλειοψηφίας του κόσμου. Οι χώρες που αποτελούν περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είναι πλέον προετοιμασμένες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ζήσουν με συνθήκες που δημιουργήθηκαν χωρίς την άμεση εμπλοκή τους. Τούτου λεχθέντος, η αντίστασή τους εκφράζεται συχνά χωρίς άμεση πρόθεση και εξαρτάται από τις δυνατότητες ισχύος της συγκεκριμένης δύναμης.

Αυτό που από τη σκοπιά της Ρωσίας ή του Ιράν μοιάζει με έλλειψη αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση των ΗΠΑ μπορεί να φαίνεται μεγάλη πρόκληση για το Καζακστάν ή μια άλλη νέα κυρίαρχη χώρα – σε τελική ανάλυση, ολόκληρο το κοινωνικοοικονομικό τους σύστημα δημιουργήθηκε για να εκμεταλλευτεί έναν φιλελεύθερο κόσμο.

Τα εύθραυστα κράτη της Αφρικής, ή ο πρώην σοβιετικός χώρος, είναι πολύ λιγότερο ικανά να συμπεριφέρονται με συνέπεια από τις ευημερούσες μοναρχίες του Περσικού Κόλπου. Η Κίνα, αν και τώρα είναι η δεύτερη πιο ισχυρή οικονομική δύναμη, γνωρίζει επίσης τις αδυναμίες της. Αλλά όλα αυτά δεν αλλάζουν το πιο σημαντικό πράγμα - ακόμα κι αν η καταστροφή του υπάρχοντος status quo λάβει τη μορφή ήπιας δολιοφθοράς και όχι αποφασιστικής στρατιωτικής δράσης, δεν αντικατοπτρίζει απλώς μια γενική δυσαρέσκεια με το δυτικό αυταρχισμό, αλλά δημιουργεί μια νέα τάξη πραγμάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Τα επόμενα χρόνια, οι περισσότερες χώρες στον κόσμο θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την αποδυνάμωση της βάσης ισχύος της διεθνούς πολιτικής για το δικό τους συμφέρον. Μέχρι στιγμής, αυτές οι ενέργειες αποτελούν μια εποικοδομητική σύγκρουση, αφού αντικειμενικά υπονομεύουν ένα σύστημα που βασίζεται σε φανταστική αδικία.

Ωστόσο, όσο περνά ο καιρός, το μπλοκ ΗΠΑ-ΕΕ θα αποδυναμώνεται και θα κλειδώνεται, και η Ρωσία ή η Κίνα δε θα είναι ποτέ αρκετά ισχυρές για να πάρουν τη θέση τους. Και στην προοπτική των επόμενων 10 με 15 ετών, η διεθνής κοινότητα θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αντικατάστασης του μονοπωλίου εξουσίας της Δύσης με νέα καθολικά όργανα καταναγκασμού, των οποίων η φύση και το περιεχόμενο είναι ακόμη άγνωστα σε εμάς.

Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail