Λάβρος αλλά και λογικός ο Λαβρόφ: Τι σημαίνει για εσάς η ενίσχυση της ασφάλειάς σας;

Κείμενο του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Σεργκέι Λαβρόφ για το Αδιαίρετο της Ασφάλειας που απευθύνεται στους Επικεφαλής των Υπουργών Εξωτερικών/Εξωτερικών/Γραμματείς ΗΠΑ, Καναδά και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών:

Γνωρίζετε καλά ότι η Ρωσία ανησυχεί σοβαρά για την αύξηση των πολιτικοστρατιωτικών εντάσεων στην άμεση περιοχή των δυτικών συνόρων της. Με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης, η ρωσική πλευρά παρουσίασε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 τα προσχέδια δύο διασυνδεδεμένων διεθνών νομικών εγγράφων – μιας συνθήκης μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την Ασφάλεια και συμφωνία για μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των η Ρωσική Ομοσπονδία και τα κράτη μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συνθηκών.

Οι απαντήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στις προτάσεις μας που ελήφθησαν στις 26 Ιανουαρίου 2022 καταδεικνύουν σοβαρές διαφορές στην κατανόηση της αρχής της ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας που είναι θεμελιώδης για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί άμεσα το ζήτημα αυτό, καθώς θα καθορίσει τις προοπτικές μελλοντικού διαλόγου.

Ο Χάρτης για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια που υπεγράφη στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 1999 διατύπωσε βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ όσον αφορά το αδιαίρετο της ασφάλειας. Υπογράμμισε το δικαίωμα κάθε συμμετέχοντος κράτους να είναι ελεύθερο να επιλέγει ή να αλλάζει τις ρυθμίσεις ασφαλείας του συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών συμμαχιών, όπως εξελίσσονται, καθώς και το δικαίωμα κάθε κράτους στην ουδετερότητα. Η ίδια παράγραφος του Χάρτη ορίζει άμεσα τα δικαιώματα αυτά στην υποχρέωση κάθε κράτους να μην ενισχύει την ασφάλειά του εις βάρος της ασφάλειας άλλων κρατών. Λέει επιπλέον ότι κανένα κράτος, ομάδα κρατών ή Οργανισμός δεν μπορεί να έχει καμία εξέχουσα ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του ΟΑΣΕ ή δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε μέρος της περιοχής του ΟΑΣΕ ως σφαίρα επιρροής του.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΑΣΕ στην Αστάνα τον Δεκέμβριο του 2010, οι ηγέτες των εθνών μας ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναβεβαίωσε αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο αλληλένδετων υποχρεώσεων.

Ωστόσο, οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να μαζεύουν από αυτό μόνο τα στοιχεία που τους ταιριάζουν, και συγκεκριμένα – το δικαίωμα των κρατών να είναι ελεύθερα να επιλέγουν συμμαχίες για να εξασφαλίζουν αποκλειστικά τη δική τους ασφάλεια. Οι λέξεις «καθώς εξελίσσονται» παραλείπονται ντροπιαστικά, διότι η διάταξη αυτή αποτελούσε επίσης αναπόσπαστο μέρος της κατανόησης της «αδιαίρετης ασφάλειας», και συγκεκριμένα υπό την έννοια ότι οι στρατιωτικές συμμαχίες πρέπει να εγκαταλείψουν την αρχική αποτροπή τους και να ενσωματωθούν στην πανευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με βάση συλλογικές προσεγγίσεις, παρά ως στενές ομάδες. Η αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας ερμηνεύεται επιλεκτικά ως αιτιολόγηση της συνεχιζόμενης πορείας προς την ανεύθυνη επέκταση του ΝΑΤΟ.

Είναι αποκαλυπτικό ότι οι δυτικοί εκπρόσωποι, ενώ εκφράζουν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε διάλογο για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, αποφεύγουν σκόπιμα να κάνουν αναφορά στον Χάρτη για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και στη Διακήρυξη της Αστάνα. Αναφέρουν μόνο παλαιότερα έγγραφα του ΟΑΣΕ, ιδιαίτερα συχνά – τον Χάρτη του Παρισιού του 1990 για μια Νέα Ευρώπη που δεν περιέχει την ολοένα και πιο «άβολη» υποχρέωση να μην ενισχύει την ασφάλεια εις βάρος της ασφάλειας άλλων κρατών. Οι δυτικές πρωτεύουσες επιχειρούν επίσης να αγνοήσουν ένα βασικό έγγραφο του ΟΑΣΕ – τον Κώδικα Δεοντολογίας του 1994 για τις Πολιτικοστρατιωτικές Πτυχές της Ασφάλειας, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι τα κράτη θα επιλέξουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας τους, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης σε συμμαχίες, «με i να σκεφτείτε τις θεμιτές ανησυχίες για την ασφάλεια άλλων κρατών».

Δεν θα λειτουργήσει έτσι. Η ίδια η ουσία των συμφωνιών για την αδιαίρετη ασφάλεια είναι ότι είτε υπάρχει ασφάλεια για όλους είτε δεν υπάρχει ασφάλεια για κανέναν. Ο Χάρτης της Κωνσταντινούπολης προβλέπει ότι κάθε συμμετέχον κράτος του ΟΑΣΕ έχει ίσο δικαίωμα στην ασφάλεια, και όχι μόνο οι χώρες του ΝΑΤΟ που ερμηνεύουν αυτό το δικαίωμα ως εξαιρετικό προνόμιο ένταξης στην «αποκλειστική» ομάδα του Βορείου Ατλαντικού.

Δεν θα σχολιάσω άλλες κατευθυντήριες γραμμές και ενέργειες του ΝΑΤΟ που αντικατοπτρίζουν την φιλοδοξία του «αμυντικού» μπλοκ για στρατιωτική υπεροχή και τη χρήση βίας παρακάμπτοντας τα προνόμια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αρκεί να πούμε ότι τέτοιες ενέργειες αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις πανευρωπαϊκές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων βάσει των προαναφερθέντων εγγράφων για διατήρηση μόνο τέτοιων στρατιωτικών δυνατοτήτων ανάλογες με ατομική ή συλλογική ασφάλεια τις ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου, καθώς και τα νόμιμα συμφέροντα ασφάλειας των άλλες Πολιτείες.

Συζητώντας την παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη, οι συνάδελφοί μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για «αποκλιμάκωση» και καλούν τη Ρωσία να «επιλέξει δρόμο διπλωματίας». Θέλουμε να υπενθυμίσουμε: κινούμαστε σε αυτή την πορεία εδώ και δεκαετίες. Τα βασικά ορόσημα, όπως τα έγγραφα των συνόδων κορυφής Κωνσταντινούπολης και Αστάνα, είναι ακριβώς το άμεσο αποτέλεσμα της διπλωματίας. Το ίδιο το γεγονός ότι η Δύση προσπαθεί τώρα να αναθεωρήσει προς όφελός της αυτά τα διπλωματικά επιτεύγματα των ηγετών όλων των χωρών του ΟΑΣΕ προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Η κατάσταση απαιτεί μια ειλικρινή αποσαφήνιση των θέσεων.

Θέλουμε να λάβουμε μια σαφή απάντηση στο ερώτημα πώς οι εταίροι μας κατανοούν την υποχρέωση τους να μην ενισχύουν τη δική τους ασφάλεια εις βάρος της ασφάλειας άλλων κρατών στη βάση της δέσμευσης στην αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας. Πόσο συγκεκριμένα σκοπεύει η κυβέρνησή σας να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση πρακτικά στις τρέχουσες συνθήκες; Εάν αθετήσετε αυτή την υποχρέωση, σας ζητούμε να το δηλώσετε ξεκάθαρα.

Χωρίς να υπάρχει πλήρης σαφήνεια σε αυτό το καίριο ζήτημα που σχετίζεται με τη διασύνδεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν εγκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο, είναι αδύνατο να διασφαλιστεί η ισορροπία συμφερόντων που ενσωματώνεται στα μέσα των συνόδων κορυφής Κωνσταντινούπολης και Αστάνα. Η απάντησή σας θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την έκταση της ικανότητας των εταίρων μας να παραμείνουν πιστοί στις δεσμεύσεις τους, καθώς και τις προοπτικές για κοινή πρόοδο προς τη μείωση των εντάσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Περιμένουμε την άμεση απάντησή σας. Δεν πρέπει να αργήσει όσο το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί η συνεννόηση με βάση την οποία ο Πρόεδρος/Πρωθυπουργός σας υπέγραψε τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Αναμένουμε επίσης ότι η απάντηση σε αυτή την επιστολή θα δοθεί με την εθνική ιδιότητα, καθώς τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις ανέλαβε κάθε κράτος μας ξεχωριστά και όχι εντός οποιουδήποτε μπλοκ ή κατ' όνομα αυτού.

Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail