Η Δανία σε κατάσταση κατάρρευσης

Erik Christensen/Wikimedia Commons
Η παρουσίαση της Δανίας ως χώρας εχθρικής και απάνθρωπης σε μετανάστες είναι παραπλανητική, αν όχι εντελώς ψευδής, όπως παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μετάφραση - Freepen.gr

Ένας λόγος για την ανακριβή εικόνα είναι ότι έχει διαμορφωθεί από την πολιτική προκατάληψη των δημοσιογράφων. Άλλος είναι ότι οι αξιόπιστες επίσημες στατιστικές της Δανίας σχετικά με το πρόβλημα της μετανάστευσης της χώρας είναι δύσκολο να βρεθούν και ακόμη πιο δύσκολο να ερμηνευτούν. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η έλλειψη αξιόπιστης έρευνας, στην καλύτερη περίπτωση, και σκόπιμα παραμορφωμένων δεδομένων, στη χειρότερη περίπτωση.

Η ακόλουθη ανάλυση καταδεικνύει ότι η Δανία βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικής κατάρρευσης, αντί να είναι περισσότερο απαλλαγμένη από τις συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες εν γένει και ειδικότερα με τις σκανδιναβικές χώρες. Παρά τους πολλούς νόμους της Κοπεγχάγης που διέπουν τη μετανάστευση και επηρεάζουν τους μετανάστες, οι Δανοί έχουν βιώσει μια σημαντική πολιτιστική και πολιτική αλλαγή στη ζωή τους, όπως την έχουν γνωρίσει παραδοσιακά.

Προβολές πληθυσμού

Το 1960, ο πληθυσμός της Δανίας ήταν 4.580.708. Σήμερα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 5.768.712. Η αύξηση αυτή φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μετανάστευση.

Το 2016, οι στατιστικές της Δανίας προέβλεπαν ότι η χώρα θα έχει 507.000 «μη-δυτικούς» μετανάστες μέχρι το έτος 2060 και 342.000 «μη-δυτικούς απογόνους».

Οι "απόγονοι", ωστόσο, περιλαμβάνουν μόνο την πρώτη γενιά μετά το άτομο που μετανάστευσε. Έτσι, οι επίσημοι αριθμοί δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα.

Το 1989, ο ιδιωτικός οργανισμός, "The Danish Association", δημοσίευσε μια εναλλακτική προβολή στο πλαίσιο μιας ειδικής έκδοσης του περιοδικού Danskeren του συγκροτήματος (Σεπτέμβριος 1989, σελ. 3, μη διαθέσιμο στο διαδίκτυο). Το άρθρο, που δημοσιεύθηκε ανώνυμα - αποκαλύπτοντας μέχρι τότε τον βαθμό πολιτικής ορθότητας και αυτολογοκρισίας στη Δανία - προέβλεπε ότι η μετανάστευση θα παραμείνει σχετικά στατική, ανεξάρτητα από τις προβλέψιμες ανεπαρκείς προσπάθειες για αυστηρότερη νομοθεσία. Αυτή η πρόβλεψη έχει αποδειχθεί σχεδόν σωστή μέχρι τώρα.

Το άρθρο προέβλεπε περίπου 1,1 εκατομμύρια μετανάστες γύρω στο 2020, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στις τρέχουσες στατιστικές εάν συμπεριληφθούν η τρίτη γενιά νεοεισερχομένων καθώς και ο πιθανός αριθμός μη εγγεγραμμένων αλλοδαπών.

Εάν οι δημογραφικές στατιστικές εξακολουθούν να ακολουθούν αυτό το πρότυπο, οι εθνοτικοί Δανοί - των οποίων η γεννητικότητα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των μη δυτικών μεταναστών - θα μετατραπούν σε μειονότητα κάπου γύρω στο 2065. Αυτό είναι στην πραγματικότητα πολύ πιθανό να συμβεί, καθώς μετανάστες συνεχίζουν να εισέρχονται στη χώρα ως πρόσφυγες και άλλοι, όπως αφίξεις μελών της οικογένειας και "walk-ins", σπάνια επαναπατρίζονται στις χώρες καταγωγής τους.

Απασχόληση και κοινωνική πρόνοια

Σύμφωνα με μια έκθεση του 2017 από τη Statistics Denmark, απασχολούνται μόνο περίπου οι μισοί μη-δυτικοί μετανάστες ηλικίας 16 έως 64 ετών (53% των ανδρών και 45% των γυναικών). Ωστόσο, όταν κατανεμήθηκαν σε χώρες προέλευσης, αποκαλύφθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταναστών - με το ποσοστό απασχόλησης να είναι ιδιαίτερα χαμηλό μεταξύ εκείνων που προέρχονται από το Ιράκ, το Λίβανο, τη Σομαλία και τη Συρία.

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία της Δανίας, η Δανική Συνομοσπονδία Εργοδοτών αποκάλυψε ότι το 2016 το 41,5% των μη δυτικών μεταναστών απολάμβανε κοινωνική πρόνοια, ενώ μόνο το 17,5% των εθνοτικών δανών είχαν τα ίδια οφέλη. Το 2017, το ένα τρίτο του συνόλου των προσώπων που προβλέπει το βασικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δανίας ήταν μετανάστες, γεγονός που αποτελεί αύξηση 82% σε μόλις επτά χρόνια.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα δημόσια έξοδα που συνδέονται με τη μετανάστευση θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στο τέλος του κράτους πρόνοιας.

Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση του 2017, το 49% των ανδρών μη-δυτικών απογόνων και το 70% των γυναικών μη-δυτικών απογόνων ολοκλήρωσε την εκπαίδευση σε έναν τομέα απασχόλησης, σε σύγκριση με το 73% ανδρών και το 81% γυναικών των εθνοτικά Δανών.

Επιπρόσθετα, τα παιδιά που είναι εθνοτικά από τη Δανία βαθμολογούνται υψηλότερα στις τελικές εξετάσεις από τα παιδιά μεταναστών και τους απογόνους πρώτης γενεάς (βαθμοί 6.7 για αγόρια και 7.4 για κορίτσια, έναντι 5.3 και 5.9 αντίστοιχα για μη δυτικούς πρώτης γενιάς απόγονοι). Εκείνοι που σημείωσαν χαμηλότερες βαθμολογίες ήταν απόγονοι πρώτης γενιάς Τούρκων και Λιβανέζων μεταναστών γονέων.

Μια έκθεση του Υπουργείου Παιδείας της Δανίας του 2018 διαπίστωσε παρόμοια διαφορά ακόμη και μεταξύ των απογόνων τρίτων γενεών των μεταναστών. Η μελέτη αμφισβητήθηκε, αλλά τα αποτελέσματα είναι πραγματικά. Υποδεικνύουν ότι πολλοί από τους μακροχρόνιους απογόνους των μη δυτικών μεταναστών θα δυσκολευτούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, άκρως βιομηχανοποιημένης δυτικής κοινωνίας.

Δυστυχώς, οι αναφορές στη Δανία ολοένα και περισσότερο καταλήγουν όπως αυτή: Αν οι αξιωματούχοι δημοσιεύσουν κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα παραμύθια των ανθρωπιστών, οι δημοσιογράφοι θα αναλάβουν δράση και θα φοβίσουν τον παραβάτη - έτσι ώστε να επαναδιατυπώσει αυτό που είπε χωρίς να το διορθώσει άμεσα.

Η οικονομία

Σύμφωνα με την έκθεση του δανικού Υπουργείου Οικονομικών του Φεβρουαρίου του 2018, η καθαρή ετήσια δαπάνη της κυβέρνησης για τους μη δυτικούς μετανάστες το 2015 ήταν 36 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες - περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 5 εκατομμύρια εθνοτικά Δανοί, το κόστος των φορολογουμένων που βαρύνει κάθε άτομο, στην πραγματικότητα, ανήλθε σε 1.000 δολάρια ετησίως, ή 4.000 δολάρια για μια τετραμελή οικογένεια.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναφέρεται μόνο στους δημόσιους προϋπολογισμούς που συνδέονται άμεσα με τους μετανάστες. Δεν περιλαμβάνει τα πρόσθετα έμμεσα δημόσια κονδύλια που δαπανώνται για την επιβολή του νόμου, τα σχολεία, τη διοίκηση κοινωνικής ασφάλισης και άλλα δευτερεύοντα θέματα, λόγω της παρουσίας μη δυτικών μεταναστών.

Δε θα είναι δυνατό μακροπρόθεσμα να χρηματοδοτηθούν αυτές οι ταχέως αναπτυσσόμενες δαπάνες.

Εγκλημα

Σύμφωνα με την έκθεση της Statistics Denmark, το ποσοστό εγκληματικότητας μεταξύ του 2017 ήταν 35% υψηλότερο μεταξύ των μη-δυτικών ανδρών μεταναστών και 145% υψηλότερο μεταξύ ανδρών απόγονων μη δυτικών μεταναστών από ό, τι στο γενικό πληθυσμό της Δανίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αριθμοί είναι παραπλανητικοί, δεδομένου ότι οι απόγονοι τρίτων γενεών των μεταναστών καταγράφονται ως Δανοί σε αυτό το πλαίσιο. Οι άνδρες απόγονοι μεταναστών από το Λίβανο - πολλοί από τους οποίους ήταν, σύμφωνα με την έκθεση, Παλαιστίνιοι χωρίς ιθαγένεια - ακολουθούμενοι από άνδρες απογόνους μεταναστών από τη Σομαλία, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Μαρόκο και τη Συρία - συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά στην εγκληματικότητα.

Δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις έχουν ληφθεί μεταξύ των μεταναστών. Παραδείγματα: Το 2006, οι νέοι ενήλικες μουσουλμάνοι στη Δανία αποδείχθηκαν πιο θρησκευτικοί από τους γονείς τους. οι μισοί από αυτούς πίστευαν ακόμη ότι η ελευθερία του λόγου πρέπει να δώσει τη θέση της στην εξέταση των θρησκευτικών κανόνων και παραδόσεων (αναφερθείσα στην Jyllands-Posten 21/5 2006). Μόνο το 59% των μουσουλμάνων δήλωσε ότι το σύνταγμα μόνο θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της δανικής νομοθεσίας. Περισσότερο από το ένα τρίτο των μουσουλμάνων στη Δανία αισθάνθηκαν πιο συνδεδεμένοι με τη χώρα καταγωγής τους παρά με τη Δανία (Jyllands-Posten 13/5 2006). Τέσσερα από τα 10 αγόρια τουρκικού και λιβανικού υποβάθρου περιμένουν ότι η μητέρα τους θα είναι στο σπίτι για να φροντίσει την οικογένεια και τα παιδιά (Jyllands-Posten 12/11 2008). Περίπου οι μισοί από τους μουσουλμάνους που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει. Άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια καταθλιπτική εικόνα.

Πολιτικό Fallout

Μην ξεγελιέστε από την πολύ δημοσιευμένη απαγόρευση της μπούρκας που τέθηκε σε ισχύ στη Δανία τον Αύγουστο του 2018. Αρχικά, σπανίως επιβλήθηκε - μόνο 13 πρόστιμα για μισό χρόνο. Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να αντιταχθούν στην ιδέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ελεύθεροι να πάνε σε χώρες όπου χαιρετίζονται τέτοιου κώδικες ενδυμασίας.

Μην εμπιστεύεστε άλλες αναφερών ΜΜΕ που φιλοξενούν τις ίδιες γραμμές.  Οι υποφέροντες πρόσφυγες δεν αναγκάζονται να ζουν σε απομακρυσμένο νησί. Μόνο ξένοι εγκληματίες "καταδικασμένοι για εγκλήματα και που πρόκειται να απελαθούν" θα φιλοξενούνται εκεί. Και θα τους δοθεί ακόμη και πορθμείο για σύνδεση με την ακτή, με τη δικαιολογία ότι αυτό είναι απαραίτητο λόγω των «διεθνών συμβάσεων».

Οι πρόσφυγες δεν παραδίδουν τα τιμαλφή τους στα σύνορα. Κοσμήματα και περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν την αξία των 10.000 δανικών κορών (1.500 δολάρια ΗΠΑ) πρέπει να παραδοθούν στις αρχές για να βοηθήσουν να πληρώσουν όσους ζητούν άσυλο. Ακριβώς όπως οι Δανοί δεν λαμβάνουν χρήματα κοινωνικής πρόνοιας εάν έχουν τιμαλφή που τους επιτρέπουν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Οι ενέργειες των αρχών ελέγχου των συνόρων επί του θέματος αυτού υπόκεινται στον έλεγχο των δικαστηρίων.

Άλλα τα παραδείγματα παραπληροφόρησης των μέσων ενημέρωσης στη Δανία αφθονούν.

Το πολιτικό κλίμα στη Δανία είναι τέτοιο που ακόμη και ο π. πρωθυπουργός Poul Schlüter (που υπηρετεί το 1982-1993), συντηρητικός, σε μια εποχή όπου συζητήθηκε το 1989 η αναστροφή της πρόσφατα περασμένης νομοθεσίας καταστροφικής μετανάστευσης, παρεμποδίστηκε από τον ιδιωτικό αλλά ιδιαίτερα επιδοτούμενο οργανισμό "Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων" από μια συνάντηση με έναν εκπρόσωπο της πιο εξέχουσας οργάνωσης κατά της μετανάστευσης.

Πάνω απ 'όλα, λόγω των μεγάλων αριστερών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι περισσότεροι Δανοί αδυνατούν να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα από την εισροή μη Δυτικών, των οποίων τα παιδιά και τα εγγόνια σε ανησυχητικούς αριθμούς δεν φαίνεται να υιοθετούν το δανικό πολιτισμό και αξίες, και οι οποίοι φαίνεται να αντιστέκονται στην αφομοίωση. Είναι επομένως εξαιρετικά απίθανο οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα που αντιτίθεται στη μετανάστευση να βρει υποστήριξη στους ψηφοφόρους για να επηρεάσει επαρκώς τη νομοθεσία ώστε να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες της χώρας.

* Ο Ole Hasselbalch είναι καθηγητής του δικαίου στο Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας.
Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail