Αυτός ήταν ο εκπληκτικός λόγος που εκτοξεύθηκαν τα επιτόκια των αμερικανικών ομολόγων τον Απρίλιο

Καθώς άρχισαν οι εμπορικοί πόλεμοι, ο υπόλοιπος κόσμος ξεφορτώθηκε πουλώντας περισσότερα κρατικά ομόλογα τον Απρίλιο από ότι σε κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2016 ... 
 
Του Son Ofeon


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (σε δις δολάρια)

Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ήταν αγοραστές, όπως υποδηλώνει η αύξηση των αποκτήσεων ομολόγων από τα νησιά Καϋμάν. 

Αύξησαν την αξία των ομολόγων τους κατά 15,2 δισ δολάρια τον Απρίλιο , δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη φορά ...


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ CAYMAN

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος ένοχος για τις πωλήσεις δεν ήταν η "καλή φίλη " , δηλαδή η Κίνα, η οποία πραγματοποίησε μια μικρή μείωση της αξίας των κατεχόμενων ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου κατά 5,99 δις δολάρια τον Απρίλιο ...


 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Και ενώ η "Μεγάλη σύμμαχος", η Ιαπωνία , πούλησε ομόλογα για τον όγδοο συνεχόμενο μήνα από τους τελευταίους εννέα , φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα κατοχής ομολόγων από τον Οκτώβριο του 2011 ...


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν , που αποφάσισε να ξεφορτωθεί τα περισσότερα αμερικανικά κρατικά ομόλογα της Ρωσίας, ρευστοποιώντας τα μισά ή αξία 47,4 δις δολάρια αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε ένα μήνα, μειώνοντας το υπόλοιπο τους στη χαμηλότερη αξία τους από τον Μάρτιο του 2008!


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

Με άλλα λόγια , η Ρωσία απλώς ρευστοποίησε το μισό χαρτοφυλάκιο Αμερικάνικων ομολόγων της σε ένα μήνα! 

Και τι συνέβη τον Απρίλιο;


 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το μυστήριο λύθηκε! Η Ρωσία ξεφορτώθηκε το ήμισυ του συνόλου (48 δισ. Δολάρια) και οι αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκαν γύρω στις 35 μονάδες βάσης. 

Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε , καθώς δρομολογήθηκε η χρήση των συμβολαίων πετρελαίου που εκφράζονται σε γιουάν, απειλήθηκαν εμπορικοί πόλεμοι και καθώς επιβλήθηκαν περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία , αν δεν ήταν προγραμματισμένη δοκιμή , προσεκτικά συντονισμένη με το Πεκίνο,

για το τι θα συνέβαινε εάν ή όταν η Κίνα αρχίσει να ρευστοποιεί πραγματικά.
 
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
 
Από την οικονομική θεωρία γνωρίζουμε ότι όταν το επιτόκιο της αγοράς ανέβει κατά 100%, η παρούσα αξία των παλαιών ομολόγων μειώνεται στο μισό.

Αυτό που συνέβη τον Απρίλιο ερμηνεύεται ως εξής από την πλευρά της Ρωσίας:
H Ρωσία προέβλεψε ότι το επιτόκιο των Αμερικανικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας θα διπλασιαστεί σύντομα και θα φτάσει στο 5,8%.

Με την κίνηση της πώλησης του μισού χαρτοφυλακίου της , διαμόρφωσε ήδη δυνατότητα κατοχής χαρτοφυλακίου Αμερικανικού Δημοσίου με μελλοντική απόδοση 4,35% (= (5,8+2,9)/2).
Με τον τρόπο αυτό έμμεσα υποτίμησε μελλοντικά το δολάριο κατά 33%, καθώς 5,8/4,35=1,33.
 
Η υποτίμηση αυτή προβλέπεται και από κάποιο άλλο μέγεθος.

Η Ρωσία πούλησε 48 δις δολάρια ομολόγων και από αυτά 15, 2 δις δολάρια κατέληξαν στα νησιά CAYMAN, σε “άγνωστους κατόχους”, αλλά πάντα εκτός πραγματικής οικονομίας (Κεντρικές τράπεζες;).

Aν διαιρέσουμε το 15,2 με το 48 βρίσκουμε 0,32 ή 32% (Τυχαίο;).
Η αξία των Αμερικανικών ομολόγων της Ρωσίας έπεσε ακριβώς στα επίπεδα του έτους 2008, όπου χρονικά είχε προκύψει οικονομική κρίση στη Ρωσία για ένα χρόνο με αφορμή τον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας.
 
Tον ίδιο χρόνο είχε προκύψει και η διεθνής οικονομική κρίση με την κατάρρευση της Lehman Brothers.
 
Δεν είναι σαφές ακόμη, αν οι κινήσεις της Ρωσίας μπορούν να προβλέψουν ένα πόλεμο στη Κριμαία ή τον Καύκασο ή είναι μία προειδοποίηση για μία επικείμενη πολύ μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση.

Στο μέρος που μου αναλογεί , μπορώ να προβλέψω ότι σε ενδεχόμενο διπλασιασμό των επιτοκίων η πρώτη οικονομία, που θα αποκτήσει πρόβλημα είναι η οικονομία των ΗΠΑ.
Oι ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2018 είχαν δημόσιο χρέος αξίας 21 τρις δολαρίων, εκ των οποίων 15,3 τρις κατεχόταν από το ευρύ κοινό και 5,7 τρις από διακυβερνητικούς οργανισμούς.
 
Αν το επιτόκιο των ομολόγων διπλασιασθεί από 2,9% σε 5,8%, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα αυξάνεται λόγω τόκων ετησίως κατά 1,22 τρις δολάρια.

Με το τρέχον επιτόκιο 2,9% το χρέος αυξάνεται ετησίως κατά 610 δις δολάρια.
 
Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ και οι οικονομικοί σύμβουλοι του να φαντασιώνονται ότι τα επιπλέον 612 δις δολάρια θα πληρωθούν κατά 500 δις δολάρια από τους Κινέζους μέσω δασμών.
 
Οι κινέζοι όμως διαθέτουν, σύμφωνα με διάγραμμα παραπάνω, 1,18 δις δολάρια σε Αμερικανικά ομόλογα.

Τι θα γίνει, αν ξεφορτωθούν και αυτοί όπως η Ρωσία, τα μισά από αυτά με πώληση;
Ποιός θα αγοράσει 590 δις δολάρια ομολόγων;

Aποδεδειγμένα οι “επενδυτές” από τα νησιά CAYMAN δεν έχουν τόσο μεγάλη ρευστότητα (σύνολο αξίας επενδύσεων τους σε ομόλογα 180,7 δις δολάρια), σύμφωνα με άλλο παραπάνω διάγραμμα.
Απομένει ως μόνη λύση η έκδοση από τις ΗΠΑ νέων ομολόγων ίσης αξίας με ισόποση αύξηση του ονομαστικού ποσού του δημόσιου χρέους τους.

Αν το κάνουν όμως αυτό , σε τι θα διαφέρουν οι ΗΠΑ από την υπερχρεωμένη Ιαπωνία, που ακολουθεί το ίδιο οικονομικό μοντέλο ,με συσσωρευμένο χρέος στο 200% του ΑΕΠ?
H Iαπωνία θα πρέπει να υιοθετήσει άλλο τρόπο βιώσιμης χρηματοδότησης του υπερβολικού χρέους της και να εγκαταλείψει την έκδοση ομολόγων χαμηλού επιτοκίου, όπως κάνει σήμερα.
Ως εναλλακτική λύση , θα αναγκασθεί να πουλήσει μεγάλο μέρος των χρηματιστηριακών επενδύσεων της στις ΗΠΑ και αλλού για να εξοφλήσει υφιστάμενα ομόλογα για να μειώσει το χρέος της.

Η κρίση τότε θα περάσει από τις παγκόσμιες αγορές των ομολόγων στις παγκόσμιες αγορές των χρηματιστηρίων και από εκεί στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες.
Σε αυτή τη φάση υπάρχει μία παγκόσμια οικονομική νάρκη, που περιμένει να ενεργοποιηθεί : η Deutsche Bank.

Για τον υπαρκτό κίνδυνο της Deutsche Bank έχουμε ξαναγράψει πρόσφατα.
ΠΗΓΗ http://www.freepen.gr/2018/05/deutsche-bank.html
 
Υπενθυμίζω μόνο ένα οικονομικό της μέγεθος:

’Εκθεση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα με ονομαστική αξία 42,89 τρις ευρώ , ίση με το 237% του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ποιές τράπεζες κινδυνεύουν , αν ποτέ σκάσει το “κανόνι”...Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK
 
Η σειρά των κρίσεων θα είναι συγκεκριμένη: Κρίση στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ακολουθούμενη από κρίση στα διεθνή χρηματιστήρια και στη συνέχεια από τραπεζική κρίση στην ΕΕ , μέσω Γερμανίας. 

Τελευταίο στάδιο κρίσης θα είναι η βίαιη αναπροσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών παγκοσμίως, μετά από μία μεγάλη υποτίμηση της αξίας του Αμερικανικού δολαρίου.
Παρόμοια παγκόσμια κρίση έχει συμβεί στο παρελθόν.

Σας θυμίζω τη σειρά υποτιμήσεων από το 1930 έως το 1934:

Η πρώτη που προχώρησε σε δραστική υποτίμηση νομίσματος , παραπάνω από 40%, ήταν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Στη συνέχεια χρεοκόπησε η Γερμανία, χωρίς να υποτιμήσει το νόμισμα της ( Αύγουστος 1931).
Ακολούθησε η λίρα Αγγλίας (Σεπτέμβριος 1931) και πολλές άλλες συνδεδεμένες συναλλαγματικά χώρες.

Μετά υποτιμάται το νόμισμα της Ιαπωνίας (Δεκέμβριος 1931)
 
Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε υποτίμηση του νομίσματος τους το 1934, σε ποσοστό 42%.
 
Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται με παρόμοιους τρόπους.
Με την Γερμανία πάντα σε ρόλο πρωταγωνιστή στις τραπεζικές παγκόσμιες κρίσεις...
Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail