Αλλαγή θερμοσίφωνα για… πολύ λίγους: Αφορά μόλις 120.000 από τα 3,5 εκατομμύρια πιθανώς ενδιαφερόμενα νοικοκυριά

Ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων προς αντικατάσταση των ηλεκτρικών «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα.

Από: Το Ποντίκι - Αντριάνα Βασιλά

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με σύγχρονους ηλιακούς χρηματοδοτείται από το RepowerEU και θα επιδοτεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και 60% του κόστους απόκτησης ηλιακού θερμοσίφωνα.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

● Αφενός η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας.

● Αφετέρου η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Ελάχιστοι οι ωφελούμενοι

Μία από τις προϋποθέσεις του προγράμματος είναι η ανακύκλωση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, κάτι το οποίο θα αναλάβει να κάνει ο πωλητής, δηλαδή το κατάστημα από όπου ο δικαιούχος του προγράμματος θα αγοράσει τον ηλιακό θερμοσίφωνα, ενώ η επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα θα γίνεται από «επιλεκτικούς τύπους» που έχουν συγκεκριμένο πρότυπο πιστοποίησης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περί τα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά διαθέτουν μόνο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Η χρήση του είναι ενεργοβόρα, καθώς καταναλώνει περί το 20% με 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον κυριότερο λόγο επιβάρυνσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, μόνο 120.000 θα λάβουν το εκπτωτικό voucher για την αγορά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια, όταν αποδεσμευτούν και άλλα κονδύλια, τότε περισσότεροι δικαιούχοι θα ενταχθούν και θα λάβουν το ενημερωτικό SMS, όπως δηλαδή έγινε και με το «Αλλάζω συσκευή».

Ερώτημα οι κανονισμοί πολυκατοικιών

Θα πρέπει εδώ, πάντως, να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι και δυνητικοί ωφελούμενοι διαμένουν σε πολυκατοικίες, άρα πρέπει να αναζητήσουν τον κανονισμό της πολυκατοικίας για να διαπιστώσουν εάν έχουν ή όχι το δικαίωμα εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα. Και αυτό διότι ο κανονισμός πρέπει να ορίζει ότι η ταράτσα είναι κοινόχρηστη.

Εάν λοιπόν προβλέπεται αυτό, τότε είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ιδιοκτήτη να τοποθετήσει ηλιακό θερμοσίφωνα, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί συνέλευση της πολυκατοικίας. Ένας άλλος προβληματισμός που υπάρχει, όμως, είναι εάν υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος.

Προσώρας, πάντως, αυτοί που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν στην οικία τους, και όχι σε επαγγελματικό χώρο, ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Οι επιλέξιμοι και ποιοι κόβονται

Από τη διαδικασία «κόβονται» όσοι έκαναν φορολογικές δηλώσεις το 2021 ως κάτοικοι εξωτερικού, όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ) το οποίο υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και όσοι έχουν μπει σε πρόγραμμα τύπου «Εξοικονομώ» για να λάβουν ενίσχυση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα. Το ακίνητο όπου θα τοποθετηθεί ο θερμοσίφωνας θα πρέπει να είναι πρώτη ή δεύτερη κατοικία και να διαθέτει ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τονίζεται ότι επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας άνω ή ίσοι των 40 λίτρων.

Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.

Στο gov.gr με ΑΦΜ η αίτηση

Για να κάνετε την αίτησή σας στο allazothermosifona.gov.gr θα πρέπει να διαθέτετε:

● Κωδικούς Taxisnet.

● ΑΦΜ.

● Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος 2021.

Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώσετε τα εξής τέσσερα στοιχεία:

● Τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας.

● Ότι στην κατοικία μπορεί να τοποθετηθεί ηλιακός θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.).

● Την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή, εναλλακτικά, αυτό να γίνει μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά τον νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.

● Έναν μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ύστερα από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ό,τι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες, για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, που ορίζεται για την επιδότηση ως εξής:

● Κάτω από 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα είναι 60%.

● 5.000 έως κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στη δεύτερη εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα ανέλθει σε 55%.

● 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην τρίτη εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα διαμορφωθεί σε 50%.

Αναφορικά με τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη:

● Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2021), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.

● Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail