Επιστρεπτέες Προκαταβολές: Μπαράζ ελέγχων μαζί με το λογαριασμό πληρωμής - Που θα ρίξει βάρος η ΑΑΔΕ

Τα ποσά από τους κύκλους της επιστρεπτέας είναι κουρεμένα έως 75% σε σχέση με το ύψος της ενίσχυσης και συνολικά από τα 8,3 δισ. ευρώ θα επιστραφούν 3 δισ. ευρώ ενώ εισπράξιμα από το δημόσιο θεωρούνται περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Από: bankingnews.gr / Μάριος Χριστοδούλου

Αποστέλλεται μέσα Ιουνίου ο λογαριασμός της επιστρεπτέας  προκαταβολής σε 700.000 δικαιούχους ενώ επιχειρήσεις που παραβίασαν την ρήτρα απασχόλησης ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία για τον τζίρο τους προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και απειλούνται με βαριά πρόστιμα.
Το τοπίο με τα ποσά των οφειλών από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής ξεκαθαρίζει με την έκδοση των πρώτων δύο υπουργικών αποφάσεων και ακολουθούν άλλες πέντε ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάρτηση των εκκαθαριστών πληρωμής στο Taxis έως τις 15 Ιουνίου.

Για κάθε επιστρεπτέα θα εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό στο οποίο θα αποτυπώνεται το ποσό της οφειλής.
Αν για παράδειγμα μια επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί και από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα δει στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλής.
Αμέσως μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών οι δικαιούχοι θα έχουν περιθώριο έως τις 29 Ιουλίου 2022 να επιλέξουν για κάθε επιστρεπτέα προκαταβολή αν θα εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή κερδίζοντας έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού ή αποπληρώσουν το χρέος σε έως 96 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Παράλληλα ξεκινά μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων με το βάρος να πέφτει σε όσους έλαβαν το κρατικό δάνειο και δεν τήρησαν τους όρους ή υπέβαλλαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μεγαλύτερη ενίσχυση από αυτή που δικαιούνταν.

Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά και μάλιστα εντόκως από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

Αναλυτικότερα:

1) Τα εκκαθαριστικά:
Για κάθε επιστρεπτέα προκαταβολή που έχει λάβει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση, η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e- Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.
Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE»).

2) Οι δόσεις:
Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως 29 Ιουλίου 2022. Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της οφειλής της επιστρεπτέας σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου.
Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την καταβολή του και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης.

3) Κούρεμα ποσών οφειλής:
Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης των θέσεων εργασίας επιστρέφουν:

    το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων το 2020.
    το 33,3% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα ποσά από τους κύκλους της επιστρεπτέας είναι κουρεμένα έως 75% σε σχέση με το ύψος της ενίσχυσης και συνολικά από τα 8,3 δισ. ευρώ θα επιστραφούν 3 δισ. ευρώ ενώ εισπράξιμα από το δημόσιο θεωρούνται περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

4) Οι πυρόπληκτοι:

Απαλλάσσονται πλήρως από την επιστροφή του κρατικού δανείου οι επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021.

5) Η ρήτρα της διατήρησης των θέσεων απασχόλησης:

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το απαιτούμενο επίπεδο απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών.
Συγκεκριμένα για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020.
Για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙV η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

6) Έλεγχοι:
Η ΑΑΔΕ αμέσως μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών της επιστρεπτέας προκαταβολής θα προχωρήσει σε ελέγχους και διασταυρώσεις σε όσους ενισχύθηκαν την περίοδο της πανδημίας με στόχο να εντοπίσει όσους δεν τήρησαν τους όρους, ή έλαβαν μεγαλύτερα ποσά από αυτό που δικαιούνταν ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις επιστρέφεται στο 100% και εντόκως η ενίσχυση από την ημερομηνία χορήγησης.


Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail