Πώς εφαρμόζεται το αφορολόγητο των δωρεών και γονικών παροχών

Από αύριο, 1η Οκτωβρίου, ισχύει το αυξημένο αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών, ενώ τα ποσά και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που δωρίζονται δε θα συνυπολογίζονται στην κληρονομιαία περιουσία.

Από: sofokleousin.gr

Η σχετική διάταξη που επικυρώνει τις εξαγγελίες κατατέθηκε το πρωί στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας και ισχύει από αύριο, καθιστώντας αφορολόγητες το σύνολο των δωρεών μεταξύ των μελών της οικογένειας, αξίας έως 800.000 ευρώ.

Το νέο αυξημένο αφορολόγητο όριο αφορά ακίνητα, χρηματικά ποσά, μεταφορές από τραπεζικούς λογαριασμούς και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Φυσικά, η αύξηση του αφορολόγητου ορίου από 150.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ, αφορά τα μεγάλα εισοδήματα και γενικά τις πλούσιες οικογένειες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν στα παιδιά ή στα εγγόνια τους ή το αντίστροφο, τόσο μεγάλες μεταφορές περιουσιακών στοιχείων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και των τραπεζών, για την αξία των περιουσιών κάθε νοικοκυριού, καλύπτονταν από το υφιστάμενο όριο των 150.000 ευρώ.

Ειδικότερα με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, αυξάνεται από την 1η Οκτωβρίου 2021, το αφορολόγητο των δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για συγγενείς πρώτου βαθμού από 150.000 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα, στις 800.000 ευρώ.

Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου αφορά δωρεές και γονικές παροχές οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021 και αφορούν: 

  1. Σύζυγο του κληρονομούμενου.
  2. Πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών. 
  3. Κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, τέκνα νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων).
  4. Κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (παππούδες, εγγόνια).
  5. Ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. 

Η διάταξη

Το πλήρες κείμενο της διάταξης για το αυξημένο αφορολόγητο των δωρεών και γονικών παροχών είναι το ακόλουθο:

Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών - Τροποποίηση άρθρου 44 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266):
α) η περ, α) της παρ, 1 επικαιροποιείται,
β) προστίθεται παρ. 1α,
γ) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως άνω παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.

1α. Ειδικά η δωρεά ή γονική παροχή προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α' κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1α, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α' κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη 8' κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ' κατηγορία.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. Δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών.

Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail