Η Ελλάς δέν αποκηρύσσει το σχέδιο για κοινή ΑΟΖ μέ τήν Κύπρο

Ὅπως τῆς ἀναγνωρίζει ὁ χάρτης τῆς Σεβίλλης – Ἡ Ἀθήνα ἀπορρίπτει τό τουρκικό αἴτημα μέ ἔγγραφό της στόν ΟΗΕ – Οἱ τρεῖς προϋποθέσεις γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση

Από: estianews.gr

ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ τῆς προκλητικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν στήν Ἀμμόχωστο γιά νά ἑορτάσει τήν μαύρη ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα ἐπιλέγει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας γιά νά ἀπαντήσει στήν ἐπιστολή τοῦ μονίμου ἀντιπροσώπου τῆς Τουρκίας στόν ΟΗΕ γιά ὅλα τά ἐκκρεμῆ θέματα στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ἐπιστολή πού ἐπεδόθη ἀπό τούς Τούρκους στίς 27 Ἰουνίου ἀμέσως μετά τήν συνάντηση Μητσοτάκη – Ἐρντογάν. Στήν ἀπαντητική ἐπιστολή τῆς Ἀθήνας τίς βασικές ἀρχές τῆς ὁποίας ἔδωσε χθές στήν δημοσιότητα ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ ΥΠΕΞ Ἀλέξανδρος Παπαϊωάννου θά ξεκαθαρίζονται δύο θέματα.

1. Ἡ Ἀθήνα ἀπορρίπτει τό ἀπό 27-6-2021 τουρκικό αἴτημα στόν ΟΗΕ νά ἀλλάξει τήν νομοθεσία της καί νά ἀποκηρύξει τόν εὐρωπαϊκό χάρτη τῆς Σεβίλλης πού δίδει δικαίωμα σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο γιά κοινή ΑΟΖ μέ βάση τό διεθνές δίκαιο. Κάτι πού ἀπαιτοῦν οἱ Τοῦρκοι γιατί φοβοῦνται ὅτι μέσω τῆς κοινῆς ΑΟΖ Ἑλλάδος – Κύπρου θά ἀναβιώσει τό δόγμα τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου Ἀθηνῶν Λευκωσίας. «Πρόκειται γιά δικαίωμα intro legem, ἐνῶ ὅσα περιέχει τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι extra legem» λένε στήν «Ἑστία» ἀνώτερες πηγές τοῦ ΥΠΕΞ καί προσθέτουν: «Ἡ Σεβίλλη δέν εἶναι δικό μας κείμενο! Γιατί νά ἀποκηρύξουμε λοιπόν κείμενο πού δέν ἔχουμε γράψει ἐμεῖς καί μᾶς ἀναγνωρίζει δικαίωμα ἐντός νόμου, ἐντός διεθνοῦς δικαίου;». Μέ αὐτό τό σκεπτικό ἡ Ἀθήνα θά ἀπορρίψει τό αἴτημα γιά ἀναθεώρηση τῆς νομοθεσίας τοῦ 1995. Τό ὄνειρο γιά κοινή ΑΟΖ θεωρητικῶς μένει ζωντανό, δέν ἐνταφιάζεται!

2. Ἡ Ἀθήνα δέν συζητεῖ ζήτημα ἀποστρατιωτικοποιήσεως ἑλληνικῶν νήσων ὅσο α) ἡ Τουρκία δέν αἴρει τήν ἀπειλή πολέμου β) διατηρεῖ τόν ἀποβατικό στόλο της στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας γ) δέν ὑπογράφει τήν Σύμβαση γιά τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης. Μόνο ἄν ἀνταποκριθεῖ σέ αὐτές τίς προϋποθέσεις μπορεῖ νά ἀρχίσει διάλογος γιά τά ἐπίμαχα θέματα!

Σχετικῶς πρός τό ζήτημα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐδήλωσε τά ἀκόλουθα:

«Ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νά διαστρεβλώσει τήν πραγματικότητα καί νά δημιουργήσει προπέτασμα καπνοῦ προκειμένου νά καλύψει τίς δικές της διαρκεῖς παραβιάσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου.

»Ὡς γνωστόν, ἔχει ἐκδώσει ἀπειλή πολέμου ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας ἄν ἀσκήσει τά νόμιμα δικαιώματά της (casus belli), παραβιάζει τήν ἐθνική κυριαρχία καί ἀμφισβητεῖ τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας, κατέχει παράνομα ἐδάφη ἄλλων κρατῶν, ἀποσταθεροποιεῖ ἄλλες χῶρες διατηρώντας στρατό καί μισθοφόρους σέ αὐτές.

»Τήν στιγμή πού ἔχει ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους ἀποβατικούς στόλους στραμμένο στά ἑλληνικά νησιά, ζητάει, χωρίς συστολή, ἀπό τήν Ἑλλάδα, χώρα ἀπολύτως προσηλωμένη στήν τήρηση τῆς διεθνοῦς νομιμότητας, νά παραιτηθεῖ ἀπό τό στοιχειῶδες δικαίωμα τῆς αὐτοάμυνας.

»Οἱ προκλητικές, ὅσο καί ἀβάσιμες μονομερεῖς αἰτιάσεις της, ἀποτελοῦν μία ἀκόμα προσπάθεια κάλυψης τῆς καθημερινῆς παραβατικῆς της συμπεριφορᾶς, καθώς καί τῶν σχεδιαζόμενων παράνομων ἐνεργειῶν της.

»Ἡ Ἑλλάδα θά ἀπαντήσει σέ ὅσα ἀναφέρονται στήν ἐπιστολή, μέ γνώμονα τήν προστασία τῶν ἀναφαίρετων δικαιωμάτων της στή βάση πάντα τοῦ σεβασμοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου».

Νά θυμίσουμε ὅτι στό ζήτημα ἔχει ἀναφερθεῖ καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας, ὁ ὁποῖος ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν τελευταία ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν Ἄγκυρα εἶχε δηλώσει: «Ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν. Γιατί ὑπάρχει στρατός στά νησιά; Ὑπάρχει γιατί ἀπειλοῦνται ἀπό κάπου. Ὁ στρατός κοστίζει χρήματα. Δέν θέλουμε νά χαλᾶμε χρήματα χωρίς λόγο. Ὑπάρχει κανείς νά ἰσχυρίζεται αὐτή τή στιγμή ὅτι δέν ὑπάρχει στρατιωτική ἀπειλή καί ἀποβατική δύναμη ἀπέναντι ἀπό τά νησιά; Ἐάν δέν ὑπάρχει, εἶναι καλό νά μᾶς τό ποῦν».

Γιά τήν ἱστορία, θά παραθέσουμε στοιχεῖα τῆς ἐπιστολῆς πού κατέθεσε ὁ Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Τουρκίας στόν ΟΗΕ. Πρόκειται γιά μνημεῖο προκλητικότητος καί παραπλανητικῆς ἑρμηνείας κειμένων καί γεγονότων ἀρχίζοντας ἀπό τόν ἰσχυρισμό ὅτι «ὅτι ὁ Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας καί ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις θεωροῦν τά Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς ἐθνικό μέσο ἐνημερώσεως γιά τήν προώθηση τῆς ἑλληνικῆς ἀτζέντας».

Καί παρακάτω ὑποστηρίζει:

«Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἀξιώσεις τῶν μαξιμαλιστικῶν καί ὑπερβολικῶν θαλάσσιων συνόρων, ἡ Ἑλλάδα προσπαθεῖ ἐπίμονα νά ἐπιβάλει αὐτόματα πλήρη ἐπήρεια γιά ὅλα τά νησιά, στή δημιουργία τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης καί τῆς ὑφαλοκρηπίδας, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ νησιοῦ Καστελλόριζο.

»Σύμφωνα μέ αὐτόν τόν παράλογο ἰσχυρισμό, ἕνα νησί 10 km2, τό ὁποῖο ἀπέχει μόλις 2 χλμ. ἀπό τήν τουρκική ἠπειρωτική χώρα καί 580 χλμ. ἀπό τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, ὑποτίθεται ὅτι θά δημιουργήσει μιά ὑφαλοκρηπῖδα 40.000 km2/περιοχή ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, θά πρέπει πράγματι νά θεωρηθεῖ ἕνα ἀξιοσημείωτο βῆμα γιά τήν Ἑλλάδα νά ἀναφέρει τόν “χάρτη τῆς Σεβίλλης” ὡς ἕνα “ἰδιωτικό χάρτη”, φαινομενικά ἀποφεύγοντας νά τοῦ χορηγήσει ἐπίσημη ἔγκριση. Μιά περιγραφή αὐτοῦ τοῦ χάρτη, ὡστόσο, κωδικοποιεῖται στήν ἑλληνική ἐθνική νομοθεσία (Ν. 2289/1995, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τόν Ν. 4001/2011), μέ βάση τήν ἐφαρμογή τῆς μεθόδου ἰσότητας, ἄν καί μή ἀναγνωρισμένη καί θεωρεῖται μηδενική καί ἄκυρη ἀπό τήν Τουρκία.».
Νεότερη Παλαιότερη
--------------
Ακούστε το τελευταίο ηχητικό από τη ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ


Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δε σημαίνει πως τα υιοθετεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail