Έχασαν τα αυγά και τα πασχάλια στο δήμο Θεσσαλονίκης - Ζητάνε να πληρωθούν κλήσεις του 1999 που παραγράφηκαν πριν από 17 χρόνια!

Ελλάς το μεγαλείο σου ή μάλλον Θεσσαλονίκη το μεγαλείο σου! Ο Δήμος της συμπρωτεύουσας έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Παραμονές Χριστουγέννων έστειλε σε δημότες ειδοποιητήρια με τα οποία τους ζητά να καταβληθούν οφειλές για κλήσεις κλπ, που κόπηκαν προ 20ετίας. Δεν είχαν απαιτηθεί νωρίτερα και βεβαιώνονται τώρα, κάτι που είναι παντελώς παράνομο σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Από: newpost.gr
της Χριστίνας Κοραή

Το NEWPOST έχει στη διάθεση του ένα τέτοιο ειδοποιητήριο το οποίο αφορά κλήσεις 1999, 2000 και 2001 συνολικού κόστους 58,69 € για τις οποίες ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ το οποίο έχει πωλήσει προ πολλού, αν και τις είχε πληρώσει, όπως υποστηρίζει, δεν έχει κρατήσει τα παραστατικά αφού πέρασαν δύο δεκαετίες.


Το NEWPOST επικοινώνησε τουλάχιστον τρεις φορές με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα αλλά αν και πέρασε ένας μήνας δεν υπήρξε καμία επίσημη απάντηση του δήμου για το θέμα. Ολη αυτή η αντιμετώπιση αποτελεί ένδειξη μιας κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης που συνεχίζεται και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την αλλαγή σκυτάλης.

Ειδικά ο κ.Ζέρβας ήταν δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος και στην προηγούμενη δημοτική αρχή με τον Γιάννη Μπουτάρη. Επομένως δεν είναι αθώος του αίματος. Αποτελεί απορίας άξιον όμως και πως ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο που έχει εκπροσώπους όλων των κομμάτων, δεν αναρωτήθηκε κατά πόσο είναι νόμιμο ο δήμος να προβεί στις αποστολές τέτοιων ειδοποιητηρίων και που ήταν καταχωνιασμένος τόσα χρόνια αυτές οι οφειλές.

Κραυγαλέες ευθύνες βέβαια έχουν και οι δημοτικές οικονομικές υπηρεσίες που τόσα χρόνια είχαν ξεχασμένες στα συρτάρια τους αυτές τις οφειλές οι οποίες ξεκίνησαν από την δημαρχία Παπαγεωργόπουλου. Η υπόθεση είναι για γέλια και για κλάματα. Εχει φτάσει και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας στις επικοινωνίες που είχαμε μαζί του, τη μια έριχνε το μπαλάκι στο υπουργείο Οικονομικών, την άλλη υποστήριζε ότι όλα είναι νομότυπα κρατώντας όμως και επιφυλάξεις, και τελικά δεν έπραξε το αυτονόητο καθήκον του, να διερευνήσει τι ακριβώς έχει συμβεί με το συγκεκριμένο θέμα και να δώσει μια υπεύθυνη απάντηση στους χιλιάδες δημότες που πήραν τα ειδοποιητήρια.

Οτι δεν έκανε ο δήμαρχος Θες/νίκης το έκανε ο NEWPOST. Έθεσε το θέμα στον δικηγόρο Αργύρη Αργυριάδη ο οποίος και παρουσιάζει όλη τη σχετική νομολογία.

«Η μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ βεβαίωσης της παράβασης από την τροχαία και ταμειακής βεβαίωσης από τις υπηρεσίες του δήμου, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες φτάνει τα 20 έτη, παραβιάζει ευθέως τόσο τις κείμενες διατάξεις όσο και κάθε έννοια δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, τη στιγμή μάλιστα που καθιστά δυσχερή την άμυνά του και τη δυνατότητά του να ανταποδείξει το περιεχόμενο των βεβαιωθέντων» δηλώνει ο κ.Αργυριάδης στο NEWPOST. “Η μεγάλη χρονική καθυστέρηση της ταμειακής βεβαίωσης των κλήσεων καθ' υπέρβαση κάθε έννοιας εύλογου χρόνου, συνιστά ακραία μορφή κακοδιοίκησης και παραβίασης των κανόνων χρηστής διοίκησης” συνέχισε. «Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες και η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των οχημάτων καθιστούν ιδιαιτέρως ευχερή την εξακρίβωση του ιδιοκτήτη ενός οχήματος, η εκ του νόμου προβλεπόμενη τριετία για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής (βεβαίωση εν στενή εννοία) αποτελεί ικανό χρονικό διάστημα για τις υπηρεσίες των δήμων να πράξουν τα δέοντα. Οποιαδήποτε διοικητική αβελτηρία δεν μπορεί να επιβαρύνει τον πολίτη με προσαυξήσεις που οδηγούν σε υπέρογκες απαιτήσεις μετά την παρέλευση δεκαετιών.»

Σύμφωνα με την γνωμάτευση που έχει γίνει από τον δικηγόρο Αργύρη Αργυριάδη για τα πρόστιμα ΚΟΚ και τον χρόνο παραγραφής ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 71 παρ. 1 του ν. 542/1977 (Φ.Ε.Κ. Α’ 41) : «1. Η βεβαίωσις οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, μετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων, ενεργείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από της λήξεως του μηνός εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαιώσεως... Ανεξαρτήτως των υπό του προηγουμένου εδαφίου οριζομένων, η βεβαίωσις δύναται να ενεργηθή και μετά την πάροδον της τριμήνου προθεσμίας και ουχί πέραν των τριών ετών, από της λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαιώσεως».

Ειδικά για τα πρόστιμα παράβασης του ΚΟΚ, σύμφωνα με την άποψη της Διοίκησης, το έντυπο κλήσης (έντυπο βεβαίωσης της παράβασης) δε συνιστά νόμιμο τίτλο βεβαίωσης καθόσον σε αυτήν δεν προσδιορίζεται το πρόσωπο του οφειλέτη – παραβάτη παρά μόνο τα στοιχεία του οχήματος, το είδος της παράβασης και το ύψος του διοικητικού προστίμου. Συνεπώς, νόµιµος τίτλος είσπραξης όπως αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του π.δ. 16/89 και του άρθρου 2 του ΚΕ∆Ε είναι ο χρηµατικός κατάλογος στον οποίο είναι καταχωρηµένα τα στοιχεία των τίτλων βεβαίωσης και τα στοιχεία των φορολογούµενων. Κατ’ επέκταση, χρονική αφετηρία των προθεσµιών που ορίζονται µε το άρθρο 71, παρ. 1 του ν.542/77 θεωρείται η στιγμή που ο ΟΤΑ έχει στην κατοχή του τα πλήρη στοιχεία του τίτλου βεβαίωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου που μεσολάβησε από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης από την αρμόδια Αρχή. Καταληκτικά, η Διοίκηση υιοθετώντας την ερμηνεία στην οποία προέβη η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, καταλήγει ότι η παραγραφή των απαιτήσεων της Διοίκησης από αυτοτελή πρόστιμα είναι είκοσι τρία έτη μετά τη βεβαίωση της κλήσης.

Ωστόσο, σύμφωνα και με τη νομολογία του ΣτΕ, από τη διάταξη του αρ. 71 παρ. 1 του ν. 542/1977 (Φ.Ε.Κ. Α’ 41) συνάγεται ότι το Δημόσιο δεν δύναται να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση (βεβαίωση εν στενή εννοία) απαιτήσεων μετά την πάροδο τριετίας από της λήξεως του έτους, εντός του οποίου εκτήθησαν οι σχετικοί τίτλοι βεβαιώσεως (ΣτΕ 1783/2002, 1503/2006, 2944/2008, 1093/2010). Άλλωστε, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κάνει δεκτό με προγενέστερες αποφάσεις του, ότι ως νόμιμο τίτλο είσπραξης, παραδεκτώς προσβαλλόµενο µε ανακοπή κατά το άρθρο 73, παρ. 2 του ΚΕ∆Ε (356/74 ΦΕΚ 90 Α) είναι η πράξη επιβολής προστίµου του οικείου αστυνοµικού οργάνου µε την οποία επιβάλλεται το κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του ΚΟΚ διοικητικό πρόστιµο. (βλ. αποφάσεις ΣτΕ 3519/1996, 439/1994).

Αντίστοιχα το Στ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την υπ’ αριθ. 399/2009 Γνωμοδότησή του έχει κρίνει ότι η (εν στενή έννοια) ταµειακή βεβαίωση, χωρεί νοµίµως εφόσον διενεργείται εντός τριετίας από τη λήξη του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης, άλλως η «αξίωση» ή το «δικαίωµα» του ∆ηµοσίου για την αποστολή στην οικεία ∆.Ο.Υ. του νοµίµου τίτλου ή του οικείου χρηµατικού καταλόγου και την εν συνεχεία ταµειακή βεβαίωση της περικλειόµενης σ' αυτόν (νόµιµο τίτλο) απαίτησης παραγράφεται ή αποσβέννυται.

Συνεπώς, νόμιμος τίτλος βεβαίωσης είναι η έκθεση βεβαίωσης παράβασης (κλήση) και υφίσταται χρονικό περιθώριο τριετίας στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία να αναζητήσει και να προσδιορίσει τα απαραίτητα στοιχεία του προσώπου του οφειλέτη – παραβάτη για να προβεί στην κατάρτιση των χρηματικών καταλόγων (βεβαίωση εν ευρεία έννοια) και στη συνέχεια στην ταμειακή βεβαίωση (βεβαίωση εν στενή έννοια).

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως και ο Συνήγορος του Πολίτη στο με αριθ. πρωτ. 24979/12-7-2012 Πόρισμά του καταλήγει, η ταμειακή βεβαίωση των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν µε πράξεις βεβαίωσης παράβασης πρέπει να διενεργείται εντός τριετίας από την κτήση του τίτλου βεβαίωσης, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, άλλως επέρχεται παραγραφή στο δικαίωμα του Δημοσίου να διενεργήσει ταμειακή βεβαίωση διοικητικού προστίμου μετά την παρέλευση της τριετίας του Ν.542/1977.

Σύμφωνα με την άποψη της Διοίκησης, οι αξιώσεις των δήμων από πρόστιμα ΚΟΚ εμπίπτουν στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του α.ν. 344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή «από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς».
Print Friendly and PDF
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.