ΔΕΗ και Ελλάδα, βίοι παράλληλοι

Η ιστορία της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης που υφαρπάζεται σταδιακά, όπως και η χώρα μας, είναι παρόμοια με την ιστορία της Ελλάδας – αφού ακολούθησε διαχρονικά τα ίδια βήματα, με αφετηρία το 1981 που ξεκίνησε η υπερχρέωση της πατρίδας μας και η οικοδόμηση του κομματικού πελατειακού κράτους (του διεφθαρμένου συνδικαλισμού στην περίπτωση της ΔΕΗ, ο οποίος έπληξε καίρια την εταιρεία). Όπως η Ελλάδα δε χρεοκόπησε με την πολιτική των μνημονίων που της επιβλήθηκε, με στόχο να ξεπουληθεί σε εξευτελιστικές τιμές, έτσι και η ΔΕΗ – με τον αποκλεισμό της από κερδοφόρες δραστηριότητες όπως η είσοδος της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς όφελος της εγχώριας ελίτ, με την απαγόρευση ουσιαστικά των επενδύσεων από την Τρόικα κοκ. Κατ’ αναλογία, η αναδιάρθρωση της που όφειλε να είχε δρομολογηθεί από τη δεκαετία του 1990, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, είχε ημερομηνία λήξης το 2008 – ενώ έκτοτε η πορεία κατάρρευση της είναι η ίδια με αυτήν της Ελλάδας.

Από: analyst.gr

Ανάλυση


Εισαγωγικά, η χρηματοοικονομική κατάσταση της ΔΕΗ έχει χρησιμοποιηθεί από τα πολιτικά κόμματα ως «η αιχμή του δόρατος» κατά των χειρισμών της εκάστοτε κυβέρνησης – όσον αφορά όχι μόνο στην πώληση των μονάδων αλλά και στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Όμως, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο από ότι δείχνει – προσθέτοντας πως η επιχείρηση εξαρτάται από τους εξής τρεις κύριους παράγοντες (α) από τη διοίκηση της (β) από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που παίρνει αποφάσεις για το μέλλον της και (γ) από τις διεθνείς συνθήκες, όπως από την τιμή του πετρελαίου που όταν πριν το 2008 είχε φτάσει στα 147 $ το βαρέλι, της προκάλεσε μεγάλες ζημίες.

Περαιτέρω, από την αρχική εκδήλωση της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, το έτος 2010, υπήρξαν σημαντικές πιέσεις προς το Ελληνικό Κράτος για την εκποίηση όχι μόνο λιγνιτικών μονάδων αλλά και υδροηλεκτρικών σταθμών – παρά το ότι ασφαλώς τότε η ΔΕΗ δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα ρευστότητας, ενώ είχε κέρδη το 2009 της τάξης του 1 δις €. Επίσης παρά το ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το δίκαιο του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας, αφορούσαν στο λιγνίτη και όχι και στα υδροηλεκτρικά.

Την περίοδο εκείνη η Ελλάδα αντιστάθηκε στις έντονες αυτές πιέσεις, διαχωρίζοντας πλήρως την περίπτωση των λιγνιτικών μονάδων, από την περίπτωση των υδροηλεκτρικών. Μάλιστα, η Ελληνική Κυβέρνηση συντάχθηκε με τη ΔΕΗ στην πρώτη δίκη για το θέμα των λιγνιτών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία και κέρδισε (το αποτέλεσμα ανετράπη εν συνεχεία κατ’ αναίρεση, σε επόμενη και τελική δίκη).

Στα χρόνια που ακολούθησαν και με την παραμονή της Χώρας σε κρίση επί μακρόν η κατάσταση επιδεινώθηκε – έως ότου η ΔΕΗ απώλεσε σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία με ελάχιστα ή και με κανένα αντάλλαγμα (π.χ. περίπτωση ΑΔΜΗΕ, περίπτωση πελατολογίου κλπ.), υπό το καθεστώς πιέσεων συνδεόμενων με τη γενικότερη κατάσταση της Χώρας.

Δεν φαίνεται δε αυτές οι (μη αναστρέψιμες) μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων να λειτούργησαν θετικά ή έστω προστατευτικά για τη ΔΕΗ – αντίθετα, εμφανίζονται ιδιαίτερα ζημιογόνες, όπως ακριβώς συμβαίνει με την Ελλάδα που το δημόσιο χρέος της συνεχίζει να ακολουθεί ανοδική πορεία μετά από τρία μνημόνια, ενώ το κόκκινο ιδιωτικό είναι εκτός ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ διαχρονικά, από τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία πριν είκοσι έτη, αντιμετωπίσθηκε σαν προέκταση του Κράτους. Δεν αποζημιώθηκε για μεγάλες δαπάνες που είχε υποστεί χάριν του γενικού συμφέροντος (ανενεργές επενδύσεις κλπ.), ενώ υποχρεώθηκε να προμηθεύει τρίτους με ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές ακόμη και κάτω του δικού της κόστους παραγωγής, όπως στη Μυτιληναίος (ανάλυση). Παρεμποδίσθηκε δε από το να διεισδύσει δυναμικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, στην περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης και κερδοφορίας τους, παρότι μπορούσε να είναι πρωτοπόρος – ενώ υποχρεώθηκε να αδρανήσει στον κρίσιμο τομέα της παραγωγής ενέργειας από τη γεωθερμία.

Μετά την πτώχευση του Κράτους τώρα το 2010, η ΔΕΗ αρχικώς κλήθηκε να διαδραματίσει ρόλο φοροεισπράκτορα (όπως ιδίως με το ΕΕΤΗΔΕ) – εν συνεχεία δε της επιβλήθηκε να απολέσει μέρος της περιουσίας της χωρίς αντάλλαγμα και τα τελευταία ιδίως έτη υποχρεώθηκε να λειτουργεί σε ένα παράδοξο πλαίσιο (όπως με την ιδιάζουσα περίπτωση της αγοράς ΝΟΜΕ, που όμως δεν ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα).

Οι συνθήκες αυτές θα ήταν ικανές για να αιτιολογήσουν την κακή πορεία και έλλειψη ρευστότητας οποιασδήποτε επιχείρησης, οσοδήποτε προσοδοφόρας δραστηριότητας. Πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται με τα σταθερά δομικά προβλήματα που αφορούν στην ελληνική αγορά ενέργειας – περιλαμβανομένων των συνεχών κυβερνητικών παρεμβάσεων στη διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και στην έλλειψη στιβαρής και ανεξάρτητης εποπτείας από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές.

Το μέλλον της ΔΕΗ


Συνεχίζοντας, σύμφωνα με την AXIA Research, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μεγάλη άνοδος της μετοχής της ΔΕΗ – επειδή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση περιγράφουν μια αξιόπιστη πορεία για την αναβίωση της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι, οι βασικοί άξονες που περιέγραψε ο υπουργός ενέργειας, περιλαμβάνουν: (α) μέτρα στήριξης της ρευστότητας, (β) αναπροσαρμογή των τιμολογίων χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών, (γ) μερική ιδιωτικοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), (δ) πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων και (ε) κατάργηση των ΝΟΜΕ (επεξηγήσεις στη δεύτερη σελίδα).

Ειδικά όσον αφορά τη μη επιβάρυνση των καταναλωτών, η αύξηση στα τιμολόγια δεν θα συνδυάζεται με αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος – αφού θα αξιοποιηθούν ως «ισοδύναμα» που θα ισοσκελίσουν το επιπλέον κόστος, η μείωση του ΦΠΑ που έχει εξαγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς ακόμη να έχει εφαρμοστεί και η ρεζέρβα των 200 εκ. € από τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) – όπου καταλήγει το ΕΤΜΕΑΡ (τέλος μείωσης αερίων ρύπων) και πληρώνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αυτό σημαίνει πως για τους καταναλωτές το αποτέλεσμα θα είναι ουδέτερο – ότι δηλαδή δε θα υπάρξει αύξηση στο συνολικό κόστος του λογαριασμού ρεύματος. Ανοιχτό πάντως παραμένει το ενδεχόμενο ελάφρυνσης των λογαριασμών από την εξαγγελία για μείωση του τέλους για την ΕΡΤ – στο οποίο είχε προεκλογικά αναφερθεί η ΝΔ χωρίς όμως να υπάρξει σχετική μνεία στις προγραμματικές.

Περαιτέρω, από τα μέτρα αυτά η AXIA Research εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα ήταν δυνατόν να δει άνοδο των EBITDA (=κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κατά 400-600 εκ. € για τα επόμενα 1-2 χρόνια (έναντι EBITDA 260 εκ. € το 2018) – η οποία θα προκληθεί από την αναπροσαρμογή των τιμολογίων, την εθελούσια έξοδο και την κατάργηση των NOME.

Βέβαια, αντίστοιχα κρίσιμη θα είναι η τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 2,7 δις € – από την οποία έχει υπολογιστεί ότι μπορεί να αντληθούν 450 έως 500 εκ. € που θα είναι καθοριστικά για την ενίσχυση της ρευστότητας. Εάν σε αυτά προστεθούν και 700 εκ. € στα οποία υπολογίζονται τα έσοδα από τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, τότε η επιχείρηση πλησιάζει τον στόχο του 1,5 δις € που θεωρείται πως μπορεί να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της.

Από την πλευρά της η AXIA Research εκτιμά πως το σχέδιο συνολικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε «απομόχλευση» της τάξης των 2 δις € για τον ισολογισμό της ΔΕΗ. Αναφέρει επίσης την πιθανότητα ενίσχυσης της ρευστότητας κατά 160-200 εκ. €, μετά από «δράσεις» στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Συμφωνεί επί πλέον πως η αναπροσαρμογή των τιμολογίων (υπολογίζεται στο 10%) μπορεί να γίνει χωρίς την επιβάρυνση των καταναλωτών – όπως επίσης η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, εξ αιτίας των ισχυρών προοπτικών για την ελληνική αγορά ΑΠΕ.

Για το σκέλος της εθελουσίας εξόδου, η AXIA Research σημειώνει ότι, το προηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ «αναφερόταν» σε μείωση του προσωπικού κατά 6.000 υπαλλήλους – το οποίο θα προέρχονταν από συνταξιοδοτήσεις, από την πώληση των μονάδων λιγνίτη και από τη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Πάντως, δεδομένου ότι ο αριθμός των εργαζομένων της ΔΕΗ μειώνεται κατά 500-700 άτομα ετησίως λόγω συνταξιοδότησης, μία κοινώς αποδεκτή λύση θα μπορούσε να βρεθεί με τα συνδικάτα για τη διευκόλυνση του σχεδίου – με ένα σχετικό εφάπαξ κόστος, το οποίο ωστόσο θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα οφέλη. Πλέον αυτών, η ΔΕΗ θα μπορούσε να διασφαλίσει και ένα ποσόν της τάξης των 100 εκ. € ετησίως – στο οποίο υπολογίζεται το «κόστος» των κλοπών ρεύματος.

Βέβαια, για την εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού, θα πρέπει να διευκρινισθεί μια σειρά από «ειδικά σημεία». Ένα από αυτά αφορά την τελική έκβαση στην υπόθεση της αναθεώρησης του μνημονιακού στόχου για το μερίδιο του 50% της ΔΕΗ στην αγορά έως το 2020 – κάτι απόλυτα παράλογο. Ένα άλλο έχει σχέση με την αντίστοιχη «συζήτηση» για την κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ (που εφαρμόστηκαν ως μέτρο για τη στήριξη της πολιτικής μείωσης των μεριδίων αγοράς με κόστος της τάξης των 200 εκ. € για τη ΔΕΗ) – με περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα ως εναλλακτική λύση. Επιπλέον κρίσιμη για τη ΔΕΗ θα καταστεί τόσο η σύνθεση των μονάδων της στο μέλλον, όσο και η εξασφάλιση των ΑΔΙ (Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος).

Αντίστοιχα κρίσιμες όμως θα είναι η μέθοδος και η διαδικασία που θα επιλεγούν για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ – η οποία εν δυνάμει μπορεί, πέραν του εισπρακτικού στόχου, να προσελκύσει και σημαντικό ξένο στρατηγικό εταίρο στα δίκτυα.


Πάντως, με την κεφαλαιοποίηση σήμερα στα 680 εκ. € από κάτω των 300 εκ. € μερικούς μήνες πριν (γράφημα της πτώσης της τιμής της μετοχής από τα 36 € στο 1,16 € τον Οκτώβριο του 2018 και σήμερα στα 2,90 €), η ΔΕΗ κάνει μια εντυπωσιακή «χρηματιστηριακή πρεμιέρα» στη νέα εποχή – η οποία υποστηρίζεται από το κυβερνητικό «σχέδιο μάχης» για τη διάσωσή της. Οι προσεκτικοί επενδυτές έχουν δει βέβαια αρκετές φορές στο παρελθόν τη μετοχή της Επιχείρησης να γίνεται «ασανσέρ» – οπότε είναι αρκετά επιφυλακτικοί.

Επιγραμματικά, τα υπόλοιπα έσοδα που προβλέπει για τη ΔΕΗ το σχέδιο διάσωσης της κυβέρνησης είναι τα εξής:

 • 195 εκ. € από τα ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας – δηλαδή τα κόστη για την ηλεκτροδότηση νησιών και ευπαθών ομάδων) που οφείλει το δημόσιο στη ΔΕΗ και θα καταβληθούν άμεσα.
 • 150 εκ. € από την κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ – επειδή για να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ, η εταιρεία αναγκαζόταν να πουλά το ρεύμα κάτω του κόστους σε ανταγωνιστές της.
 • 400 εκ. € από το κυνήγι των οφειλετών και από την τιτλοποίηση οφειλών – κατά τις εκτιμήσεις της απερχόμενης διοίκησης της ΔΕΗ

Ολοκληρώνοντας, σημαντικό σημείο είναι η αλλαγή του στόχου για μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% (από 76% σήμερα) – ώστε να μη χρειαστεί να χάσει 4 εκ. πελάτες η επιχείρηση. Μεσοπρόθεσμα δε στο ταμείο της ΔΕΗ θα εισρεύσουν τα έσοδα από την πώληση μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ, κατά το πρότυπο της πώλησης μειοψηφικού μεριδίου του ΑΔΜΗΕ, καθώς επίσης η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ – ενώ τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για το μετασχηματισμό και για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Εκτός όμως από τα έσοδα, το σχέδιο περιλαμβάνει και μείωση εξόδων για τη ΔΕΗμε βασικό πυλώνα τη μείωση του προσωπικού της εταιρείας με προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Θα μπορούσε αλήθεια να θεωρηθεί πως ένα αντίστοιχο σχέδιο εφαρμόζεται και στην Ελλάδα; Η μείωση του «προσωπικού» της με λιγότερες γεννήσεις, περισσότερους θανάτους και εθελούσια μετανάστευση των νέων της; Σε συνδυασμό ίσως με την αντικατάσταση των Ελλήνων από φθηνότερους μετανάστες;

.

Ερμηνείες από την ιστοσελίδα της ενέργειας

(1) ΝΟΜΕ

Οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ ως μηχανισμός ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Οι νομικορυθμιστικές πτυχές
Ι. Γενικό πλαίσιο

Με την υπ’ αριθμό 353/2016 απόφασή της, η ΡΑΕ (ρυθμιστική αρχή ενέργειας) προέβη τον Οκτώβριο του 2016 στον καθορισμό της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατίθεται μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (δημοπρασία τύπου ΝΟΜΕ). Ο μηχανισμός ΝΟΜΕ (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) βασίζεται στο γαλλικό πρότυπο σύναψης διμερών συμβολαίων μεταξύ των κλάδων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – υιοθετήθηκε δε στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την επιβολή υποχρέωσης σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να πωλεί, καθιστά διαθέσιμη ή άλλως χορηγεί πρόσβαση σε μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η δημοπρασία τύπου ΝΟΜΕ συνιστά συνεπώς έναν εναλλακτικό μηχανισμό υποβοήθησης της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χώρα μας υιοθετήθηκε ως κύριος μηχανισμός συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις του τρίτου Μνημονίου Συνεννόησης – στο οποίο προβλέπεται υποχρέωση για τη σταδιακή απομείωση των μεριδίων της ΔΕΗ κάτω του 50% μέχρι το έτος 2020 (Ν. 4336/2015). Εν προκειμένω, οι δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ συνιστούν μείζονος σημασίας βήμα για το άνοιγμα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Θεσπίζονται, σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανακατανομή μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού καθώς και τη μείωση των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

ΙΙ. Οι κατ’ ιδίαν νομικορυθμιστικές προβλέψεις

Βασικά στοιχεία της κανονιστικής ρύθμισης σε επίπεδο τυπικού νόμου της εν λόγω διαδικασίας εμπεριέχονται στο ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/ 27.05.2016). Στο άρθρο 135 του εν λόγω Νόμου, ως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4393/2016, θεσπίζεται ο μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ Α.Ε. δια της τέλεσης δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης. Ειδικότερα, με την διάταξη του άρθρου 138 του ως άνω νόμου, η ΡΑΕ εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει τον τρόπο και την ποσότητα του προθεσμιακού προϊόντος προς δημοπράτηση – προερχόμενο κατά βάση από τη λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ Α.Ε.

Η διαδικασία που επιτάσσει ο νόμος και η οποία ακολουθήθηκε για τον ορισμό της ετήσιας ποσότητας του προθεσμιακού προϊόντος είναι η εξής:

Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 140 του ίδιου νόμου, η ΡΑΕ προέβη στην έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΝΟΜΕ), κατόπιν υποβολής πρότασης του ΛΑΓΗΕ και δημόσιας διαβούλευσης (ΡΑΕ 329/2016 – ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016). Ο Κώδικας αυτός καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, του Λειτουργού της Αγοράς, των Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή, ή αντίστοιχα τη διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 139 του οικείου νόμου και ύστερα από υποβολή γνώμης της ΡΑΕ, εκδόθηκε η υπ’ αριθμό ΦΕΚ Β’ 4828/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της κατώτατης τιμής προσφοράς, η οποία όρισε ως τιμή εκκίνησης το ποσό των 37,37 ευρώ/MWh.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΡΑΕ προσδιόρισε με την υπ’ αριθμό 353/2016 απόφασή της την ετήσια ποσότητα δημοπρατηθησόμενου προθεσμιακού προϊόντος – λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση και προβαίνοντας στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Η ετήσια Ποσότητα Προθεσμιακών Προϊόντων ορίστηκε τελικώς για το έτος 2016 στις 460 MWh/h. Τούτο είναι (και) νομικώς ορθό, με την έννοια ότι οι κείμενες δεσμευτικές νομοθετικές βάσεις, εντός των οποίων οφείλει να κινηθεί η εν λόγω ρυθμιστική απόφαση (αρ. 135 παρ. 2 Ν. 4389/2016, ως ισχύει τροποποιηθείς με την παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 4393/2016), ορίζουν σαφώς τη μεθοδολογία υπολογισμού της ετήσιας δημοπρατηθησόμενης ποσότητας – μη καταλείποντας επ’ αυτού διακριτική ευχέρεια στη Διοίκηση.

Αυτή (η δημοπρατηθησόμενη ποσότητα) ισούται κατ’ έτος με τα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου Συστήματος (για το έτος 2016 8% και 12% για το 2017) πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο ΔΣ τον προηγούμενο χρόνο. Αυτή η μεθοδολογία υπολογισμού επαναλαμβάνεται και στην απόφαση 38 του ΚΥΣΟΙΠ παρ. 2.3. εδ. 1 (ΦΕΚ Β/06.06.2016).

Η Ρυθμιστική Αρχή έκρινε επίσης πως ενόψει του ότι, στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4389/2016 εισάγεται χρονικός περιορισμός για τη φυσική παράδοση των προϊόντων της πρώτης δημοπρασίας εντός του τέταρτου τριμήνου του 2016, ο οποίος σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες προθεσμίες οργάνωσης και λειτουργίας των δημοπρασιών, όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016), δεν καθίσταται εφικτή η διενέργεια πλέον της μιας δημοπρασίας εντός του έτους 2016 για προθεσμιακά προϊόντα φυσικής παράδοσης όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών (χρονικός ορίζοντας φυσικής παράδοσης 12.2016-11.2017).

Η πρόταση του Λ.ΑΓ.Η.Ε ήταν η ετήσια ποσότητα να καταμερισθεί σε δύο δημοπρασίες προϊόντων ανερχόμενων στις 200 και 260 Mw/h αντίστοιχα. Ο εν λόγω καταμερισμός προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στον κλάδο της προμήθειας ως δυνάμενος να προκαλέσει το φαινόμενο του scarcity pricing – μέσω της τεχνητής ανόδου των τιμών εκκαθάρισης λόγω της περιορισμένης προσφερόμενης ποσότητας σε κάθε δημοπρασία. Και εδώ κρίνεται ως νομικορυθμιστικά ισορροπημένη η τελικώς υιοθετηθείσα από την Ρυθμιστική Αρχή προσέγγιση: τυχόν μη αντικειμενικώς δικαιολογημένη κατάτμηση μπορεί να ευνοήσει άνευ λόγου πρακτικές χειραγώγησης αλλά και τεχνητή αύξηση της τιμής της δημοπρατούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που σαφώς δεν συνάδει με το σκοπό διενέργειας των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, επιδιωκόμενος στόχος των οποίων δεν είναι η τεχνητή μεγιστοποίηση των τιμών κατακύρωσης αλλά η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής – σε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την εν συνεχεία υιοθέτηση φιλικών προς τον καταναλωτή εμπορικών πολιτικών.

Τέλος, όπως ορίζει ο ν. 4389/2016 (ως ισχύει), η ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού πώλησης ΝΟΜΕ και των επιπτώσεων αυτού – ειδικότερα με την ενίσχυση της κινητικότητας καταναλωτών μεταξύ των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και με τη βελτίωση της ποιότητας των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Κατά την εφαρμογή δε των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων θα λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση υπόψη η συμβατότητα των σχετικών μηχανισμών με το ενωσιακό Δίκαιο με στόχο την αποφυγή περιορισμών στην άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής στις δημοπρασίες.

Οι σχετικώς υιοθετούμενοι κανόνες θα πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη της αύξησης του επιπέδου του υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά – καθώς επίσης και να σταθμίζουν τα οφέλη και τις συνέπειες από την εφαρμογή των κανόνων αυτών για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού.

(2) ΛΑΓΗΕ


Τέρμα ο ΛΑΓΗΕ – Νέος ρόλος και μετονομασία σε Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ)

Την 20.06.2018 έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το νέο καταστατικό της σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η επωνυμία της σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης», ο διακριτικός της τίτλος σε ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., και επαναπροσδιορίζεται ο σκοπός της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΔΑΠΕΕΠ διαχειρίζεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Σύστημα Μεταφοράς και Δίκτυο Διανομής Ηπειρωτικής Χώρας και Διασυνδεδεμένων Νήσων) – καθώς και τις Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Υπενθυμίζουμε πως με Π.Δ. το 2000, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστάθηκε η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. – ενώ το 2012 η ΔΕΣΜΗΕ μετονομάστηκε σε ΛΑΓΗΕ. Με εισφορά δε κλάδων από ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ συστάθηκε ο ΑΔΜΗΕ. Στις 18.06.2018 ολοκληρώθηκε η εισφορά κλάδου του ΛΑΓΗΕ και η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.) – στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ο ΔΑΠΕΕΠ συμμετέχει με ποσοστό 22%.

Ο ΔΑΠΕΕΠ εστιάζοντας αποκλειστικά πλέον στον τομέα της Ανανεώσιμης Παραγωγής Ενέργειας και τη Συμπαραγωγή, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους παραγωγούς θα ενδυναμώσει και θα επιταχύνει την προσπάθεια για τα εξής:
 • την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων επενδύσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.
 • την αύξηση της διείσδυσης νέων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με εξασφαλισμένη τη βιωσιμότητά τους.
 • την εκπροσώπηση των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και περιβαλλοντικών προϊόντων προς όφελος τόσο των αντίστοιχων επενδυτών όσο και των καταναλωτών με τη διαμόρφωση προσιτών τιμών σε αυτούς.
 • την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.
Επίσης ο ΔΑΠΕΕΠ ως φορέας ενισχύσεων και της ενεργοβόρου Βιομηχανίας (Carbon Leakage, κ.α.) θα συνεχίσει το έργο του και τη συμβολή του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

(3) ΑΔΜΗΕ


Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η αποστολή της εταιρείας είναι η λειτουργία, ο έλεγχος, η συντήρηση και η ανάπτυξη του εθνικού συστήματος μεταφοράς της Ελλάδας για την εξασφάλιση αξιόπιστης και αποδοτικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας – καθώς και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας. Από τον Φεβρουάριο του 2012 είναι ανεξάρτητη σε λειτουργία και διαχείριση, διατηρώντας την αναγκαία ανεξαρτησία για την συμμόρφωση με την οδηγία 2009/72 / ΕΚ της ΕΕ.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2017, ήταν θυγατρική εταιρία ΔΕΗ. Από τις 20 Ιουνίου 2017, η ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο διαχωρισμένου διαχειριστή (Διαχωρισμός Ιδιοκτησίας) και είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Οδηγία 2009/72 / ΕΚ. Η σημερινή δομή των μετόχων της ΑΔΜΗΕ έχει ως εξής: (α) 51% ΑΔΜΗΕ Εκμεταλλεύσεις Α.Ε., (β) 25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (γ) 24% State Grid Europe Limited.

Από τις 30 Ιουνίου 2012, το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιελάμβανε 11.303 χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς και 291 υποσταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 50.749 MVA:

 • 2632 χιλιόμετρα γραμμών 400 kV (εναέριων και υπόγειων)
 • 267 χλμ. Γραμμών D.C. 400 kV (εναέρια και υποβρύχια)
 • 8349 χιλιόμετρα γραμμών 150 kV (εναέρια, υποβρύχια και υπόγεια)
 • 55 χλμ γραμμών 66 kV (εναέρια, υποθαλάσσια και υπόγεια)
Τέλος, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μέλος Ευρωπαϊκού Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)

(4) ΔΕΔΔΗΕ


Ο «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) διαμορφώθηκε από τον διαχωρισμό του Τμήματος Διανομής της ΔΕΗ στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμορφωθεί με την 2009/72 / ΕΚ Οδηγία της ΕΕ σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποστολή της εταιρείας είναι να αναλάβει τα καθήκοντα του διαχειριστή του δικτύου διανομής στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια 100% θυγατρική της ΔΕΗ που όμως είναι ανεξάρτητη – διατηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται εντός του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου. Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελείται από : (α) 111.130 χιλιόμετρα των δικτύων μέσης τάσης (στοιχεία έτους 2015) και (β) από 125.160 χιλιόμετρα δικτύων χαμηλής τάσης (στοιχεία έτους 2015).
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.