Οι μειώσεις συντάξεων από το 2010 - Θα μάθουν να μετρούν κι όσοι δε γνωρίζουν

stevepb / pixabay
Συνολικά 30 περικοπές έχουν επιβληθεί στις συντάξεις από το Μάιο του 2010 έως σήμερα. Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ.Δ.Ι.ΣΥ) τις καταγράφει αναλυτικά:

1) Μάιος 2010: Μείωση της 13ης και της 14ης σύνταξης (Ν. 3845/2010).

2)Ιούλιος 2010: Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης (Ν.3863/2010 και 3865/2010).

3) Ιούλιος 2011: Οι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 60 ετών, υπέστησαν μειώσεις που ξεκινούσαν από το 6% για ποσό σύνταξης από τα 1.700 ευρώ και άνω και έφταναν στο 10% για ποσά συντάξεων μεγαλύτερα των 3.000 ευρώ (Ν. 3986/2011 και 4002/2011).

4) Σεπτέμβριος 2011: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από 3% έως 13% για ποσά συντάξεων από 1.400 ευρώ και άνω.

5) Σεπτέμβριος 2011: Περικοπές από 3% έως 10%, για ποσά άνω των 300 ευρώ.

6) Οκτώβριος 2011: Συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών, υπέστησαν περικοπή της τάξης του 40% για ποσά συντάξεων, άνω των 1.000 ευρώ. Για συνταξιούχους ηλικίας από 55 έως 60 ετών, η μείωση έφτασε το 20% για ποσά συντάξεων από 1.200 ευρώ και άνω. Ταυτόχρονα, ο ίδιος νόμος (4024/2011), προέβλεπε μειώσεις από 15% έως και 30% για ποσά άνω των 150 ευρώ.

7) Μάρτιος 2012: Νέα μείωση 12% στις κύριες συντάξεις για ποσά άνω των 1.300 ευρώ (Ν. 4046/2012) επιλέχθηκε η πεπατημένη των περικοπών στις υψηλές συντάξεις, για να περιοριστεί και άλλο η συνταξιοδοτική δαπάνη και περικοπή της τάξης του 10% στις επικουρικές συντάξεις για ποσά συντάξεων έως 250 ευρώ, 15% για ποσά από 250 έως 300 ευρώ και 20% για συντάξεις από 300 ευρώ και πάνω.

8) Νοέμβριος 2012: Με το νόμο 4093/2012, υπήρξε για πρώτη φορά μείωση επί του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης, ως εξής: 5% για ποσά σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ, 10% για ποσά σύνταξης από 1.501 έως 2.000 ευρώ, 15% για συντάξιμες αποδοχές από 2.000 έως 3.000 ευρώ και 20% για συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ. Παράλληλα, καταργήθηκε το επίδομα του των 800 ευρώ, που είχε αντικαταστήσει από το 2010 το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα.

9) Ιούλιος 2014: Οριζόντιες μειώσεις κατά 5,2% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις.

10) Σεπτέμβριος 2015: Αύξηση της εισφοράς υπέρ ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το 4% στο 6% για τις κύριες συντάξεις, ενώ για πρώτη φορά επιβλήθηκε ανάλογη εισφορά 6% και στις επικουρικές συντάξεις. Μάλιστα η περικοπή έγινε στο αρχικό ποσό της σύνταξης που καταβαλλόταν το 2010 για τις κύριες συντάξεις και στο καταβαλλόμενο ποσό για τις επικουρικές συντάξεις.

11. Μείωση των κατώτατων συντάξεων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα (Ν.4334/2015, Ν.4336/2015)

12. Μεταβολή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων στη βάση των Ν.3863/2010 και Ν.3865/2010, που οδηγεί σε μικρότερα ποσά συντάξεων για περισσότερους συνταξιούχους (Ν.4334/2015, Ν.4336/2015, Ν. 4337/2015)

13. Κατάργηση των προβλεπόμενων αυξήσεων των συντάξεων μέχρι την 31-12-2021 (Ν.4334/2015, Ν.4336/2015)

14. Κατάργηση της σύνταξης των 260 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες (Ν.4331/2015, Ν.4337/2015)

15. Μείωση των ποσών των πρόωρων συντάξεων κατά 10% για τους συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα (Ν.4336/2015)

16. Μείωση των ποσών των πρόωρων συντάξεων κατά 10% για τους συνταξιούχους δημοσίου τομέα (Ν.4336/2015, Ν. 4337/2015)

17. Κατάργηση δυνατότητας συμψηφισμού συντάξεων με οφειλές ποσού έως 25.000 ευρώ (Ν.4331/2015, Ν.4337/2015)

18. Ολοκλήρωση της ένταξης όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ για την πλήρη εφαρμογή της ρήτρας βιωσιμότητας (Ν.4334/2015, Ν.4336/2015) και ρητή στο νόμο πρόβλεψη περί εφαρμογής της νομοθεσίας του ΕΤΕΑ

19. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με χιλιάδες υποψήφιους συνταξιούχους να επιβαρύνονται με 10 και πλέον έτη μέχρι να συνταξιοδοτηθούν (Ν.4336/2015)Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου):

20.Περίπου 250.000 συνταξιούχοι βλέπουν τις επικουρικές τους συντάξεις να μειώνονται μέχρι και 50%.Οι συνολικές μνημονιακές απώλειες για τις επικουρικές φθάνουν και το 76% .

21.Το ΕΚΑΣ καταργήθηκε για 158.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Η παροχή καταργείται σταδιακά το 2020 για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

21. Mερίσματα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλληλων. Οι μειώσεις για τους 285.000 συνταξιούχους του Δημοσίου ανέρχονται μέχρι 60%.
23. Νέοι συνταξιούχοι. Περίπου 150.000 νέοι συνταξιούχοι μόνο για τα έτη 2016 και 2017 από όλες τις κατηγορίες, γήρατος, αναπηρίας, χηρείας έχουν μέχρι 35% μείωση στις κύριες συντάξεις τους λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού. Αφορά όσους έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση μετά την εφαρμογή του νέου νόμου 4387/2016, δηλαδή από 13/5/2016 και μετά.
24.Επιβάλλεται αναδρομικά από τον Οκτώβριο (σ.σ. ισχύει από 13.5.2016, οπότε δημοσιεύτηκε ο νόμος Κατρούγκαλου) το «πλαφόν» των 2000 ευρώ για την ατομική σύνταξη (άθροισμα μίας κύριας και μίας επικουρικής σύνταξης ) και των 3000 ευρώ ( άθροισμα πολλών κύριων συντάξεων και πολλών επικουρικών συντάξεων).
25.Συντάξεις χηρείας: Αυστηρότερες προϋποθέσεις που οδηγούν σε μειώσεις ισχύουν για τις νέες συντάξεις χηρείας που εκδίδονται μετά τις 12 Μαΐου 2016. Ειδικότερα, τίθεται όριο ηλικίας στα 55 έτη. Οι χήρες/χήροι άνω των 55 θα παίρνουν δια βίου τη σύνταξη. Εφόσον είναι 52 θα την παίρνουν για τρία χρόνια, θα τη χάνουν και μετά θα επαναχορηγείται στα 67. Αν είναι κάτω από 52 θα την εισπράττουν για τρία χρόνια (με επιπλέον διετή επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση ανεργίας) εκτός αν είναι μητέρες ανηλίκων οπότε θα τη λαμβάνουν μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί ή μέχρι να αποφοιτήσει (24 ετών) . Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για τις συντάξεις χηρείας των διαζευγμένων.

26.Στις περιπτώσεις απασχόλησης συνταξιούχων, η κύρια και η επικουρική σύνταξη περικόπτονται κατά 60%, χωρίς καμιά πρόβλεψη για μικρότερο ποσοστό στις περιπτώσεις χαμηλοσυνταξιούχων.

27. Μειώσεις θα υποστούν όσοι συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, πριν από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που παίρνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Επιπλέον, το αναλογικό ποσό θα μειωθεί κατά 10% λόγω του προβλεπόμενου ‘’πέναλτι’’.
28.H διαδικασία καταβολής των ‘κουρεμένων’ εφάπαξ έχει ξεκινήσει. Τα εφάπαξ που καταβάλλονται έχουν ενσωματώσει περικοπές που θα κυμανθούν από 15% έως 18%, σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού του βοηθήματος.

29.Περικοπές και στις προσυνταξιοδοτικές παροχές 11.000 τραπεζοϋπαλλήλων από την Εμπορική, την πρώην Πίστεως (νυν Alpha) και την Αττική Τράπεζα (προσυνταξιοδοτικό ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ). Οι κύριες συντάξεις τους επανυπολογίζονται με ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης (1,75%) και «κουρεύονται» μέχρι και 30% αναδρομικά από την 1η Ιουνίου. Υπολογίζεται πως μεσοσταθμικά οι μειώσεις κυμάνθηκαν στο 19,5%.

30. Εισφορές:Παρακράτηση της εισφοράς ασθενείας(6%) από τις συντάξεις του μηνός Οκτωβρίου 2016 και την παρακράτηση των ποσών που δεν παρακρατήθηκαν από τον Ιούλιο σε 4 ισόποσες δόσεις και την πρώτη δόση από τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2016.Οι μειώσεις αφορούν τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις και έγιναν παράλληλα με την αναδρομική παρακράτηση των ποσών έναντι των, επίσης αναδρομικών, περικοπών σε όσες επικουρικές υπερβαίνουν τα 1.300€ μεικτά μαζί με την κύρια.
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.

loading...
loading...