Ο Ευρω-Γκοτζίλα καταπίνει τραπεζικούς λογαριασμούς, σπίτια, επιχειρήσεις & ολόκληρη τη χώρα

Αναδημοσίευση από: odosdrachmis.gr

Καθημερινά κατάσχονται 2.000 τραπεζικοί λογαρ/σμοί και εισπράτονται 2,7 εκ. ευρώ για οφειλές στην εφορία και στα σφαλιστικά ταμεία

Ναι, ο Ευρω-Γκοτζίλα καταπίνει χωρίς έλεος και αναστολές τραπεζικούς λογαριασμούς,σπίτια, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και ολόκληρη τη χώρα μας και υπάρχουν ακόμα ψεκασμένοι που χαριεντίζονται με την ευρω-γερμανική κατοχή. Θα το καταλάβουν καλύτερα προφανώς όταν το ίδιο ως άνω τέρας χτυπήσει και τη δική τους πόρτα.
Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην εδώ «Μπανανία» δεν έχουν προηγούμενο. Καθημερινά κατάσχονται 2,2 εκατ. ευρώ από 1.900 τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών,μισθωτών,αγροτών,εργοδοτών και επαγγελματιών. Επι πλέον, άλλα 500 εκ. ευρώ την ημέρα κατάσχονται για οφειλές στα αφαλιστικά ταμεία. Συνολικά δηλ. 2,7 εκ ευρώ κατάσχονται καθημερινά από περίπου 2.000 τραπεζικούς λογαριασμούς,για να δημιουργηθεί το πλεόνασμα που απαιτούν οι δανειστές, το οποίο το εισπράτουν ολόκληρο για αποπληρωμή δημόσιων δανείων και τόκων.
Η συνέχεια είναι ακόμα χειρότερη, αφού έχουν δρομολογηθεί 945.000 ειδοποιητήρια για κατασχέσεις.Για όσους δεν έχουν πλέον ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα, το επόμενο βήμα είναι η κατάσχεση των ακινήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας.​
Το ρόλο του «δημίου» των Ελλήνων πολιτών έχει αναλάβει η επιλεγόμενη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που υπάγεται απ’ ευθείας στους δανειστές οι οποίοι διορίζουν τον Γενικό Γραμματεά Δημοσίων Εσόδων. Με άλλα λόγια τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα που κάνει το ελληνικό δημόσιο ελέγχονται απόλυτα από τους δανειστές, οι οποίοι ελέγχουν τον κουμπαρά και η κατ’ όνομα ελληνική κυβέρνηση χορεύει και ξεπουλά τη χώρα.
Από την αρχή του χρόνου, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της ΑΑΔΕ, δηλαδή η υπηρεσία που ασχολείται με κατασχέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, προχώρησε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου στην είσπραξη του ποσού των 452 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εισπράξεις προέρχονται κατά κύριο λόγο από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλων εισοδημάτων στα χέρια τρίτων (π.χ., ενοικίων). Με άλλα λόγια, σε κάθε ημερολογιακή ημέρα του 2017 εισέρρεε από κατασχέσεις στο δημόσιο ταμείο το ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση των κατασχετηρίων έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί, καθώς υπογράφεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας, «φορτώνεται» σε ειδικό ηλεκτρονικό δίκτυο και αποστέλλεται σε χρόνο μηδέν σε όλες τις τράπεζες. Στο κατασχετήριο αναγράφονται τα στοιχεία του οφειλέτη και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του. Η τράπεζα εντός το πολύ δύο εβδομάδων έχει βάλει χέρι πάνω από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη, δεσμεύοντας τα ποσά που ήδη βρίσκονται σε αυτούς, αλλά και όποιο νέο ποσό κατατεθεί.
Ο αριθμός των φορολογουμένων στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανέρχεται σε 991.392 φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά περίπου 20.000, που σημαίνει ότι η Εφορία ανεβάζει στροφές στο εισπρακτικό της έργο.
Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονται στους 4.267.408 σε σύνολο περίπου ενεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου της τάξης των 10 εκατομμυρίων. Αυτό σημάινει ότι, ένας στους δύο φορολογουμένους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία.
Από τους 4.267.408 φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, η ΑΑΔΕ έχει το δικαίωμα (πληρούν τα κριτήρια ύψους οφειλής κ.λπ.) να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης στους 1.724.708. Όπως αναφέρθηκε. έχει ήδη λάβει μέτρα εναντίον των 991.392. που σημαίνει επιπλέον 733.316 οφειλέτες θα λάβουν κατασχετήριο μέσα στους επόμενους μήνες.
Σημειώνεται ότι η νομοθεσία προβλέπει ακατάσχετα όρια για τους οφειλέτες. Δεν επιτρέπεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό τους, μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Εφόσον είναι μεγαλύτερος ο μισθός ή η σύνταξη από τα 1.000 ευρώ, τότε κατάσχεται το 50% του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και το 100% για το ποσό μισθού ή σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται ακατάσχετο όριο από έναν και μοναδικό λογαριασμό μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να δηλωθεί από τον φορολογούμενο στο Τaxisnet.
Όπως αναφέρθηκε, εκτός από το ποσό των 2,2 εκ ευρώ που κατάσχεται καθημερινά από την εφορία, κατάσχονται από τραπεζικούς λογαριασμούς επαγγελματιών και εργοδοτών έναντι χρεών και άλλα 500 εκ.ευρώ από το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) για λογαριαμό των ασφαλιστικών ταμείων που αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού ποσού για τον ίδιο σκοπό.
Πλειστηριασμοί ακινήτων
Το βασικό μέτρο αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση είναι, όπως αναφέρθηκε, η κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων. Ακολουθεί η κατάσχεση εισοδημάτων στα χέρια τρίτων, όπως είναι η κατάσχεση ενοικίων, ενώ το μέτρο το οποίο ακόμη δεν λαμβάνεται σε πολύ μεγάλη έκταση είναι αυτό της κατάσχεσης ακινήτων.
Ωστόσο, η κατάσχεση ακινήτων προβλέπεται να επιταχυνθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες καθώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Οι προϊστάμενοι των Εφοριών αναμένεται να αρχίσουν να εκδίδουν κατασχετήρια σε μεγάλη κλίμακα προκειμένου να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Οι πλειστηριασμοί, προς το παρόν, δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί και μια ειδική εγκύκλιος για καθορισμό ως τιμής εκκίνησης της εμπορικής αξίας των ακινήτων και όχι της αντικειμενικής που ισχύει σήμερα.
Η αλλαγή αυτή έγινε υπό τις κατάλληλες οδηγίες των «θεσμών», καθώς θεωρούν ότι με τη μείωση της τιμής εκκίνησης θα υπάρξουν τελικά ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση ακινήτων των οφειλετών και θα εξασφαλιστούν πρόσθετα φορολογικά έσοδα.
Κλείνοντας υποβάλλουμε ένα ερώτημα προς όλους. Πότε στο παρελθόν θυμάστε να υπήρχαν παρόμοιες τρομακτικές καταστάσεις ;
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.

loading...
loading...