Τα κρυπτονομίσματα θα αναπτυχθούν γιατί είναι απαραίτητα για τη μελλοντική λειτουργία του συστήματος

MasterTux - pixabay
Του Son Ofeon

Σε ένα παραδοσικακό οικονομικό σύστημα ισχύει πάντα η παρατήρηση ότι το εισόδημα διαμοιράζεται ανάμεσα στην κατανάλωση, στην αποταμίευση και την επένδυση.

Μετά την οικονομική κρίση του 2008, οι κεντρικές τράπεζες και τα κράτη αύξησαν την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορούσε, για να καλύψουν τις αναπόφευκτες ζημιές κάποιων μεγάλων επενδυτών.

Το χρήμα αυτό δεν καταναλώθηκε, ούτε αποταμιεύθηκε, αλλά επενδύθηκε στις χρηματιστηριακές αγορές.

Με τον τρόπο αυτό δεν προέκυψε πληθωρισμός τιμών αγαθών, αλλά πληθωρισμός τιμών μετοχών.
Οι πολίτες έγιναν πλουσιότεροι στα χαρτιά και μείωσαν την απαραίτητη αποταμίευση.

Αυτή η κατάσταση όμως δεν μπορεί να διαρκέσει επ' άπειρον.

Κάποια στιγμή στο μέλλον θα προκύψει η αναγκαία διόρθωση στις αγορές και οι πολίτες θα αρχίσουν να πουλάνε τις μετοχές, που η τιμή τους θα πέφτει σημαντικά.

Αυτή η επιπλέον ρευστότητα θα πρέπει να απορροφηθεί είτε από την κατανάλωση, δημιουργώντας πληθωρισμό τιμών, είτε από την αποταμίευση.

Η αποταμίευση, όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά ή ακόμα χειρότερα όταν είναι αρνητικά είναι σήμερα μία παράλογη διαδικασία.

Γιατί να αναβάλει κάποιος την κάλυψη μίας ανάγκης σήμερα, όταν δεν έχει κάποιο όφελος στο μέλλον;

Σύμφωνα με τον παραπάνω συλλογισμό, οποιαδήποτε μεγάλη διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση πολύ μεγάλου πληθωρισμού.

Αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να μην πραγματοποιηθεί, αν εμφανιζόταν μία επένδυση, που θα ήταν συγχρόνως και αποταμίευση.

Το είδος αυτής της επένδυσης εκφράζεται από τα κρυπτονομίσματα σήμερα.

Η αξία τους συνεχώς ανεβαίνει λόγω περιορισμένης προσφοράς και αυξημένης ζήτησης.
Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός Bitcoin το 2140 θα είναι μόνο 21 εκατομμύρια τεμάχια.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός σήμερα υπολογίζεται σε 7,15 τρισεκατομμύρια ανθρώπων.

Αν το σύνολο των Bitcoin μοιραζόταν εξίσου σε όλους, θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο της γης μόλις 0,0029 Bitcoin ή 293706 Satoshi, που αποτελεί τη μικρότερη υποδιαίρεση του Bitcoin.

Από τη διαίρεση αυτή προκύπτει ότι το Bitcoin είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο και δυσεύρετο.
Ο κυριότερος τρόπος να το αποκτήσει κανείς σήμερα είναι να το ανταλλάξει με κάποια υπηρεσία ή κάποιο περιουσιακό στοιχείο μέσω του διαδικτύου.

Η απόκτηση Bitcoin απαιτεί συναλλαγή σχετιζόμενη με κατανάλωση.
Τo Βitcoin είναι περιουσιακό στοιχείο, που δεν αποφέρει τόκο και κατά συνέπεια δεν προσφέρεται για κλασικού τύπου αποταμίευση, ούτε κινδυνεύει από τον πληθωρισμό.

Οι συναλλαγές μ’ αυτό προυποθέτουν πάντα την ύπαρξη αντισυμβαλλόμενου και είναι άμεσες.
Για την ώρα δεν υπάρχουν υποδομές τύπου τράπεζας, που να μπορούν να δανείζουν Bitcoin πελατών, παράγοντας συγχρόνως λογιστικό χρήμα σε μορφή Bitcoin.

Aναγκαστικά πρέπει κάποιος να διαθέτει Bitcoin για να το δανείσει και αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο να μην του επιστραφούν ποτέ τα δανεικά κεφάλαια, αν ο δανειζόμενος είναι αφερέγγυος και τα ξοδέψει-μεταβιβάσει.

Η μορφή αυτή χρήματος είναι το απόλυτο χρηματικό εργαλείο σε ένα παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναμένουμε ότι η οικονομία, που βασίζεται στα κρυπτονομίσματα θα γιγαντώσει, καταπίνοντας σταδιακά τα υπόλοιπα fiat νομίσματα.

Τα fiat νομίσματα υστερούν σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα, γιατί επιδέχονται φορολόγηση και εξαρτώνται απόλυτα από τις δημοσιονομικές ανάγκες των κρατών, που τα εκδίδουν.

Αντίθετα τα κρυπτονομίσματα για την ώρα δεν επιδέχονται φορολόγηση από κανένα τρίτο.
Η φορολόγηση μπορεί να προκύψει με διάφορες μορφές μόνο, αν υπάρξουν δεσμεύσεις στα ανταλλασσόμενα αγαθά (ή νομίσματα) με φυσική μορφή.

Οι Κεντρικές τράπεζες δεν επιτρέπουν στη πλειονότητα των τραπεζών να προσφέρουν στους πελάτες τους συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Αν τελικά αποφασίσουν να το επιτρέψουν, θα πρέπει παράλληλα να φορολογήσουν-δεσμεύσουν την κυκλοφορία των fiat νομισμάτων.

Μόνο τότε μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές δεν θα οδηγήσουν τη συνολική νομισματική κυκλοφορία των fiat νομισμάτων να εξισωθεί σε αξία με την αξία των κυκλοφορούντων κρυπτονομισμάτων κάθε είδους.
Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία το χρέος έχει φθάσει στο 325% του ΑΕΠ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει επιπλέον χρήμα σε ποσοστό 225% του ΑΕΠ.
Φαντασθείτε τώρα το ενδεχόμενο αυτό το 225% του ΑΕΠ να αντιστοιχισθεί με την τρέχουσα παγκόσμια κυκλοφορία όλων των σημερινών κρυπτονομισμάτων.

Σε ένα παρόμοιο ενδεχόμενο , η αξία των κρυπτονομισμάτων σε όρους fiat νομισμάτων (τιμή) αναμένεται να γίνει τεράστια.

Ετοιμαστείτε στο μέλλον για ένα υπερπληθωρισμό της τάξεως του 225% και για μία ονομαστική μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 70% (=100%- (100/325)% ).
Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να μειωθούν, καθώς οι συναλλαγές με τα κρυπτονομίσματα είναι αδύνατο να φορολογηθούν...

Η τιμή του Bitcoin θα μπορούσε τότε να φθάσει τα 23318 δολάρια.
Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:
To σύνολο δημόσιου και ιδιωτικού χρέους υπολογίζεται σε 215 τρις δολάρια, αντιστοιχεί στο 325% του ΑΕΠ και σε 7,15 τρις κατοίκους.

Συνεπώς το μέσο χρέος ανά κάτοικο αντιστοιχεί σε 30,06 δολάρια.
Από το ποσό αυτό 20, 81 δολάρια αντιστοιχούν σε αξία μη εκφραζόμενη από το ΑΕΠ (=30.06 Χ (225/325))..

Η αξία αυτή είναι ισοδύναμη με 0,0029 Bitcoin ή 293706 Satoshi.
H αξία ισορροπίας σήμερα υπολογίζεται σε 7175 δολάρια ανά Βitcoin (=20,81 /0,0029).
Όταν προκύψει όμως υπερπληθωρισμός της τάξεως του 225% για να εξισωθεί ΑΕΠ και κυκλοφορούν χρήμα, η τιμή ισορροπίας για το Bitcoin θα διαμορφωθεί τελικά σε 23318 δολάρια. (=7175 Χ (325/100)).

Η τρέχουσα τιμή του Bicoin είναι 9642,58 δολάρια, στο 134% της θεωρητικής τιμής ισορροπίας, που επιτεύχθηκε φέτος τον Νοέμβριο για πρώτη φορά.

Αν συνεχισθεί ο ρυθμός αυτός αύξησης, η τελική τιμή μπορεί να επιτευχθεί σε 3 περίπου μήνες (!)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙTCOIN . Πηγή https://charts.bitcoin.com/chart/price


Y.Σ.
Η παραπάνω ανάλυση έγινε με την υπόθεση ότι τόσο ο γήινος πληθυσμός, όσο και το ΑΕΠ θα παραμείνουν σχετικά σταθερά ή θα αυξηθούν με παραπλήσια ποσοστά μέχρι να ολοκληρωθεί η νομισματική προσαρμογή.

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί παρότρυνση για κερδοσκοπία σε κρυπτονομίσματα...
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.

loading...
loading...