Οι 3 ασύμμετροι κίνδυνοι υψηλού ρίσκου για τις ελληνικές τράπεζες στα stress tests του Μαΐου 2018 - Τουλάχιστον 7 δισ η ζημία

Αναδημοσίευση από: bankingnews.gr

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ

O Draghi παρέχει μια στήριξη στις ελληνικές τράπεζες υπό την έννοια ότι προσπαθεί να τις βγάλει εκτός των πολιτικών παιχνιδών που θα παιχθούν το επόμενο διάστημα
Τα AQRs τα assets quality review ή έλεγχοι ποιότητας στοιχείων ενεργητικού έχουν τεθεί οριστικά εκτός για τις ελληνικές τράπεζες.
Αυτό δεν είναι έκπληξη, καθώς εδώ και εβδομάδες υπήρχαν πληροφορίες ότι ο συμβιβασμός ΕΚΤ και ΔΝΤ δεν περιλαμβάνει AQRs.
Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και καιρό.
Ο Draghi της ΕΚΤ υλοποιώντας εμπροσθοβαρώς τα stress tests στις ελληνικές τράπεζες θα ξεκινήσουν Φεβρουάριο 2018 και θα ανακοινωθούν Μάιο 2018, ουσιαστικά επιχείρησε να μπλοκάρει αλλότρια σχέδια ακριβώς μετά τις γερμανικές εκλογές.
Βλέποντας ότι το FDP μπορεί να βρεθεί στην γερμανική κυβέρνηση και με τον κίνδυνο να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην Ελλάδα και στις τράπεζες επιτάχυνε τα stress tests.
Υλοποιώντας νωρίτερα τα stress tests βγάζει εκτός των πολιτικών παιχνιδιών τις ελληνικές τράπεζες ταυτόχρονα όμως τους δίνει χώρο και χρόνο για να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Ενώ η ΕΚΤ έλαβε μια στρατηγικά σωστή θέση και στάση και ουσιαστικά προστατεύει τις ελληνικές τράπεζες και τις βγάζει εκτός των πολιτικών παιχνιδιών, υπάρχουν ορισμένοι ασύμμετροι κίνδυνοι που χρήζουν πολύ μεγάλης προσοχής.

Πρωτίστως πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ανοίξει μια ευρεία συζήτηση για το εάν οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται ή δεν χρειάζονται νέα κεφάλαια το 2018.
Το μέγα λάθος ξεκινάει το 2015 όταν ο SSM και η Nouy είχαν προτείνει στις ελληνικές τράπεζες να κάνουν χρήση και των 20 με 25 δισεκ. που είχαν προβλεφθεί για τις ελληνικές τράπεζες από το τρίτο μνημόνιο.
Τότε με το επιχείρημα ότι θα καταστραφούν οι μέτοχοι ή θα αλλάξουν οι διοικήσεις – επίσης τραγικό λάθος να αλλάζουν οι διοικήσεις επειδή προκύπτουν ανάγκες σε κεφάλαια – οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών αρνήθηκαν τα 20 με 25 δισεκ. και την κρατικοποίηση και κατέληξαν στα 14 με 13,8 δισεκ. που συγκεντρώθηκαν τελικώς με LME και αυξήσεις κεφαλαίου.
Το 2015 ακόμη μια φορά χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και να βρεθούν με τεράστιο κεφαλαιακό απόθεμα για να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά δάνεια άπαξ και δεν προχώρησε στην Ελλάδα η συλλογική λύση της bad bank.
Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών του 2015 φέρουν μεγάλη ευθύνη επειδή δεν είδαν την μεγάλη εικόνα και υιοθέτησαν ηπιότερες λύσεις.

Οι 3 ασύμμετροι κίνδυνοι

Τα stress tests στις ελληνικές τράπεζες θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2018.

1)Όμως ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν στο βασικό base και δυσμενές adverse σενάριο ποιοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα ληφθούν υπόψη.
Θα ληφθούν υπόψη για τις ελληνικές τράπεζες οι παραδοχές του 2015 δηλαδή 9,5% στο βασικό και 5,5% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο δυσμενές σενάριο ή θα προσμετρήσουν τα ειδικά χαμηλότερα όρια δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που είναι στην Εθνική 12,25%, στις άλλες τράπεζες 12,5% και στην Πειραιώς 13%;
Η πρώτη παράμετρος που θα πρέπει να αποτιμηθεί είναι επί ποιας ανάλυσης η ΕΚΤ και η ΕΒΑ θα αποτιμήσουν την επάρκεια των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών;
Θα είναι επί του 9,5% στο βασικό και 5,5% στο δυσμενές ή επί του 12,25% με 13% που είναι τα οριζόμενα από την ΕΚΤ χαμηλότερα όρια στους συνολικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας;

2)Όλοι συμφωνούν ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να χάσουν έως το 80% του κεφαλαιακού αποθέματος τους που ανέρχεται σε 9,5 δισεκ.
Κεφαλαιακό απόθεμα νοείται η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου ορίου που θέτει η ΕΚΤ κεφαλαιακής επάρκειας στις ελληνικές τράπεζες 12,25% έως 13% και των σημερινών συνολικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που σε μέσους όρους ανέρχονται στο 17,2%.
Η διαφορά αυτή είναι 9,5 δισεκ. που είναι το κεφαλαιακό απόθεμα capital buffer.
Όμως εάν οι τράπεζες χάσουν λόγω των stress tests περίπου 7-8 δισεκ. δηλαδή χάσουν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαιακού αποθέματος αλλά παραμείνουν φερέγγυες δεν υποχωρήσουν κάτω από τα όρια του 12,25% με 13% η ΕΚΤ θα ζητήσει άμεσα να ανακεφαλαιοποιηθούν ή θα αποδεχθεί τα capital plans π.χ. σε βάθος 3ετίας και με βάση την ροή των προ προβλέψεων εσόδων να κάνει δεκτά τα μελλοντικά έσοδα.

3)Συνομιλώντας με πολλούς τραπεζίτες και ξένους που προφανώς παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις καταλήγουν σε κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς.

Α)Από το IFRs 9 από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα οι ελληνικές τράπεζες θα διενεργήσουν νέες προβλέψεις.
Οι εκτιμήσεις δίνουν ένα εύρος μεταξύ 4 με 5,5 δισεκ. ευρώ.
Ας δεχθούμε ως μέσο όρο 5 δισεκ. αλλά με δυνατότητα απόσβεσης 5 χρόνια.
Οι διεθνείς επενδυτές θα αποδεχθούν την απόσβεση 5ετίας που είναι υπαρκτή λογιστική μέθοδος ή θα αποτιμήσουν τον κίνδυνο των 5 δισεκ. ως κεφαλαιακή ζημία εφάπαξ.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η ζημία από τα IFRs 9 να αποσβένεται στα 5 χρόνια αλλά οι διεθνείς επενδυτές να αποτιμήσουν τις ελληνικές τράπεζες όχι λογιστικά αλλά επενδυτικά δηλαδή να αφαιρέσουν εφάπαξ τα 5 δισεκ. από τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών για να διαπιστώσουν πόσο πλήττονται και πόσο επαρκείς είναι.

Β)Από το TAR δηλαδή την επισκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων τι ζημία θα προκύψει;
Υπάρχουν ενδείξεις για 1 με 2 δισεκ. συνολικά για τις τράπεζες.
Όμως ήδη από τα ναυτιλιακά δάνεια έχει βγει ζημία 300 εκατ για όλες τις τράπεζες.
Το TAR είναι στατικό σενάριο και εφάπαξ δηλαδή ζημία χωρίς δυνατότητα χρονικής απόσβεσης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΤΑR για την Eurobank και Πειραιώς θα ξεκινήσει Νοέμβριο 2017 οπότε ακόμη δεν έχουμε καθαρή εικόνα από τους 1200 φακέλους δανείων που θα εξεταστούν από την ΕΚΤ και τον SSM.

3)Από τα stress tests τι θα μπορούσε να προκύψει;
Οι απόψεις διίστανται.
Ορισμένοι μιλούν μόνο για 2 δισεκ. και άλλοι για 4 δισεκ.

Το σύνολο IFRs 9, ΤΑR και stress tests είναι 7 δισεκ. με 11 δισεκ. ευρώ.
Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύπτει ένα αποτέλεσμα.
Ζημία από 7 έως 11 δισεκ.
Αυτή η ζημία θα μηδενίσει ή σχεδόν μηδενίσει το κεφαλαιακό απόθεμα των ελληνικών τραπεζών.
Το ερώτημα είναι η ΕΚΤ θα αποδεχθεί το θετικό σενάριο λέγοντας ότι τα μελλοντικά προ προβλέψεων έσοδα επαρκούν για να καλυφθούν οι ζημίες ή θα ζητήσει άμεσα να ανακεφαλαιοποιηθούν για να ξαναδημιουργήσουν κεφαλαιακά αποθέματα;
Οι έλληνες τραπεζίτες δεν βλέπουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Στην ΕΚΤ, τουλάχιστον κάποιοι, δεν βλέπουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Η επενδυτική κοινότητα, ένα μέρος της βλέπει αυξήσεις κεφαλαίου.
Η άποψη του bankingnews είναι ότι κανείς δεν πρέπει να φοβάται τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Τα κεφάλαια είναι υγεία, είναι δύναμη είναι λύση στα προβλήματα.
Όχι στον φόβο.

Υποσημείωση

Πολλοί με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει μας αναφέρουν ότι για τις ελληνικές τράπεζες θα προκύψει μια ζημία που όμως δεν θα οδηγήσει σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Εμείς δεν είμαστε σίγουροι για την εξέλιξη αυτή, την καταγράφουμε ξεκάθαρα αλλά δεν την αποδεχόμαστε ακόμη.

Υποσημείωση 2

Ορισμένοι οίκοι λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα δυσμενή σενάρια καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
Ελληνική τράπεζα θα χρειαστεί 2,4 δισεκ. ευρώ
Ελληνική τράπεζα θα χρειαστεί 1 δισεκ. ευρώ
Ελληνική τράπεζα θα χρειαστεί 500 εκατ ευρώ
Ελληνική τράπεζα θα χρειαστεί 0 νέα κεφάλαια
Μοιράσου στο Google Plus
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώ
Η Freepen.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα / αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω e-mail.

Για γρήγορη και άμεση ενημέρωση ακολουθείστε μας στο Twitter και στο Google+.

loading...
loading...