ση να αποκαλύψει ο αισθητήρας των Patriot.

Επίσης, το άλφα και το ωμέγα στις επιχειρήσεις αεράμυνας είναι η αλληλοκάλυψη όλων των εμπλεκόμενων συστημάτων. Με άλλα λόγια, να μην υπάρχουν νεκροί τομείς, όπου «δεν βλέπει» κάποιο Ο/Σ . Γι’ αυτό και ΜΚΒ είναι ανά δύο ταγμένες και περιμετρικά αυτών βρίσκονται και άλλα Ο/Σ είτε της Π.Α είτε ετέρων κλάδων για να υπερκαλύπτουν τις 360 μοίρες αλλά και για να μπορούν να αναχαιτίσουν ακόμα και επιθέσεις κορεσμού, όπου τα βλήματα του εχθρού θα πρέπει να αναχαιτιστούν άμεσα.

Επίσης, σημαντικό είναι πως την εικόνα του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου την μοιράζονται και οι μονάδες επιφανείας του Αρχηγείου Στόλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σχηματισμός Φ/Γ έχει πλήρη εικόνα των εναέριων απειλών όχι μόνον για την περιοχή που βρίσκεται αλλά και για ολόκληρο το Αιγαίο. Φυσικά, αυτό δεν απαλείφει το πρόβλημα άμυνας περιοχής που υφίσταται… Η πλέον όμως σημαντική δυνατότητα είναι η παθητική λειτουργία του Ο/Σ που πρακτικά αυτό σημαίνει πως είναι αόρατο ενώ σε συνδυασμό με την δυνατότητα του να βάλει και να μετακινήσει χάρις της ευκινησίας του, το καθιστά πολλαπλασιαστή ισχύος.

Ανακεφαλαιώνοντας, τα βασικά χαρακτηριστικά του συνοψίζονται ως ακολούθως:
  • Ευκινησία λόγω του ότι είναι πλήρως αυτοκινούμενο.
  • Μεγάλη Μάζα Πυρός (ταυτόχρονες εμπλοκές: 9 βλήματα σε πτήση εκ των οποίων 3 σε τελική φάση)
  • Ελάχιστο Χρόνο Αντίδρασης για ΑΒΤ/ΤΒΜ
  • Παρακολούθηση 100 ιχνών